Pokles poptávky a kolaps sazeb: rizika trhu námořní kontejnerové dopravy

Maersk zařadil kolaps trhu kontejnerové dopravy na první místo v seznamu rizik, kterým bude toto odvětví čelit v roce 2023.

Ve zveřejněné výroční zprávě společnost předpovídá, že v souvislosti s klesající poptávkou může globální trh kontejnerové dopravy letos propadnout o 2,5 %. V kombinaci s očekávaným uvedením do provozu významné části nových kapacit by to mohlo vést k tomu, že sazby za přepravu klesnou na delší dobu pod hranici bezztrátovosti.

Geopolitické napětí a eskalující konflikty jsou na druhém místě seznamu rizik. Maersk poznamenává, že zvýšené napětí by mohlo mít vážný nepříznivý dopad na rozvoj odvětví logistiky, způsobit narušení dodavatelských řetězců a infrastrukturních objektů, způsobit kolaps místní poptávky a v konečném důsledku vést ke zvýšené fragmentaci dodavatelských řetězců.

Maersk předpovídá provozní zisk EBIT pro rok 2023 v rozmezí 2 až 5 miliard dolarů. To je 6 až 15krát méně ve srovnání s téměř 31 miliardami amerických dolarů v loňském roce.