Podvodníci se aktivizovali: v jakých situacích dochází ke krádeži zboží?

Natalya Zuj, vedoucí právního oddělení, skupina společností TELS

Na pozadí růstu počtu kriminálních incidentů na trhu nákladní dopravy právní oddělení skupiny společností TELS opět připomíná svým zaměstnancům a partnerům , jak důležité je dodržovat „pravidla prevence“ krádeží nákladu a postupy pro přijímání smluvních partnerů k přepravě.

Podvodníci jednají obratně a důmyslně, mají znalosti v oblasti nákladní dopravy, psychologie, snadno získávají důvěru manažerů, snaží se je ukolébat a pobídnout k neobezřetným činům s porušením pokynů pro přijímání dodavatelů do práce.

Na konci roku 2019 byly na základě pojistných událostí deklarovaných v TTClubu nejčastěji odcizeny následující skupiny nákladu:

 • 28% jídlo a pití;
 • 13% elektronika;
 • 10% alkohol a tabákové výrobky;
 • 7% produkty automobilového průmyslu;
 • 6% spotřební zboží;
 • 5% stavební materiály;
 • 31% ostatní skupiny zboží (kovy, paliva, chemikálie a další).

Analýza pojistných událostí umožňuje sestavit seznam typických situací, které mohou vést ke krádeži nákladu.

Zadávání objednávek na internetu

Podvodníci hledají na internetu informace o nákladu nabízeném k přepravě, kontaktují manažery a nabízejí své služby za atraktivní ceny. Mělo by být vyloučeno umísťování nabídek na internetu ve veřejném přístupu, internet by měl být používán pouze k vyhledávání, ověřování a výběru subdodavatelů pro přepravu v budoucnu.

Komunikace se subdodavatelem pouze prostřednictvím mobilní komunikace a veřejných platforem

Podvodníci navazují kontakt, nabízejí volná auta v různých regionech, vytrvale žádají o objednávky, zjišťují kategorie přepravovaného zboží a jejich cenu. Veškerá komunikace se zároveň provádí výhradně prostřednictvím mobilního telefonování a přes elektronickou poštu z „veřejných“ serverů (gmail, yandex atd.), v messengerech.

V takových případech by mělo být zjištěno a ověřeno telefonní číslo subdodavatele, rovněž firemní web a e-mailová adresa, adresa kanceláře uvedená jako faktické sídlo společnosti.

Postrádání internetových zmínek

Seriózní, skutečně fungující dopravní společnost se musí na internetu zmiňovat. Kromě recenzí o společnosti na internetovéch prostorech si musíte prostudovat také webové stránky společnosti.

Velcí podvodníci mohou vytvářet klonované stránky reálných přepravních společností. Adresa webové stránky se může lišit pouze o jedno písmeno, takže je třeba tomu věnovat pozornost a porovnávat adresu webové stránky potenciálního dodavatele v různých zdrojích na internetu.

Registrační dokumenty jsou pochybné

Měli byste být ostražití, pokud: poskytnuté dokumenty vyvolávají pochybnosti o důvěryhodnosti/pravdivosti, společnost je zaregistrována nebo je znovu zaregistrována v tomto roce, změnil se majitel, vlastní jeden automobil.

Podvodníci často používají od působících společností dokumenty a data, která byla dříve přijata faxem nebo stažena z veřejných stránek. Po krádeži reálná společnost přirozeně popírá svůj vztah k přepravě.

Po obdržení souboru registračních dokumentů je proto nutné pečlivě zkontrolovat jejich důvěryhodnost, porovnat s informacemi dostupnými na webových stránkách úřadů odpovědných za registraci společností, doporučuje se také kontaktovat vedení společnosti, nikoli jejího manažera.

„Páteční syndrom“

K většině krádeží dochází u zásilek, které začínají v pátek s doručením do vzdáleného cíle po víkendu nebo svátcích. V přiděleném čase se podvodníkům podaří nejen se skrýt s nákladem, ale také ho bez překážek prodat. Během těchto období byste měli odmítnout používat neověřené subdodavatele, i kdyby vám to hrozilo pokutou za pozdní odeslání.

Sub-subdodavatelské objednávky

Dokonce i nejdůkladnější prověření přivolaného subdodavatele je zcela bezvýznamné, pokud tento předá objednávku sub-subdodavateli, který žádným ověřením neprošel. Není třeba se uspokojovat nadějí, že se naskytne příležitost získat náhradu za ztráty od nedbalého subdodavatele – v praxi buď zkrachuje, nebo bude využívat jakoukoli příležitost, aby se vyhnul velké finanční odpovědnosti. Doporučuje se zakázat další sub-subdodávky určitých objednávek nebo se dohodnout na takovém schématu práce se svými subdodavateli ve smlouvě, aby se zabránilo nekontrolovanému zapojení společností třetích stran.

Použití „naslepo“ svědomitého dopravce nebo řidiče

Jedním z tradičních podvodných schémat je najmout si svědomitého dopravce, který má všechny požadované registrační doklady a platné pojištění odpovědnosti za škodu. V průběhu přepravy však dopravce nebo jeho řidič obdrží instrukci (někdy pouze telefonicky!) od podvodného subdodavatele s odkazem na vlastníka nákladu – předat náklad jinému příjemci, než který byl dříve uveden v objednávce. Náklad je tedy v rukou podvodníků a dopravce, který objednávku uskutečnil, se odvolává na pokyny svého přímého zákazníka.

Pokud předáváte drahý likvidní náklad s dříve neznámým zprostředkovatelem, musíte se ujistit, že byl dopravci a jeho řidiči oznámen kategorický zákaz poslání nákladu na jinou adresu bez potvrzení odesílatele.

Výměna vozidla

Krátce před nakládkou podvodníci zasílají informace o výměně vozidla určeného pro nakládku. Přepravce nemá čas na kontrolu daného vozidla a někdy tomu vůbec nepřikládá žádný význam – jednoduše změní číslo automobilu v přepravní objednávce.

Výměnám vozidel je třeba věnovat zvláštní pozornost – vyjasněte důvody výměny, znovu zkontrolujte vozidlo a řidiče a také upozorněte přepravce na nepřípustnost nakládání neschváleného vozidla.

Neplatná pojistná smlouva

Zřídka se společnosti s platnými pojistnými smlouvami dopouštějí podvodu. Ve většině případů podvodníci předkládají falešnou pojistnou smlouvu, pojistnou smlouvu třetí strany, neplacenou smlouvu nebo smlouvu na krátkou dobu pojištění – obvykle na dobu očekávané nakládky.

Chcete-li zkontrolovat platnost pojistné smlouvy, měli byste přijmout příslušná opatření, a to zaslat písemnou žádost pojišťovně, která pojistku vydala, nebo zavolat na telefonní číslo a upřesnit informace o pojistné smlouvě a poznamenat kontaktní údaje zaměstnance pojišťovny, který vám tyto informace poskytl.

Jak TELS ověřuje své dodavatele?

Pokyny pro přijímání dodavatelů k práci na přepravě zboží ve společnosti TELS jsou aktualizovány, jakmile jsou k dispozici informace o nových druzích podvodných schémat. Pokyny se plní na úrovni obchodních procesů se systémem programového a organizačního řízení. Dodavatel je kontrolován na všech úrovních – od historie vzniku dopravní společnosti a změn ve složení zakladatelů, souladu dokumentů se schválenými vzorky země registrace až po informační ověření pověsti. Podle pokynů mohou být další příznaky nekalé struktury:

 • informace v předložených dokumentech neodpovídají informacím získaným z našich zdrojů;
 • neexistují záznamy o činnosti dodavatele;
 • za posledních 1,5 roku došlo ke změně ve vlastnictví a druhu činnosti;
 • společnost je zaregistrována na adrese hromadné registrace;
 • neexistuje žádný web; buď web existuje, ale vyvolává pochybnosti (nedávno vytvořený, špatně vyplněný, vývojář není uveden atd.);
 • neexistuje pevné telefonní spojení s organizací; telefon pevné linky uvedený v dokumentech organizace patří zprostředkovateli (dispečerovi) nebo vůbec není;
 • neexistují žádné informace o předkládání povinných finančních výkazů;

a další, celkem více než 20 bodů, s definicí příznaků nesvědomitosti, které nebudeme plně zveřejňovat, abychom neoslabili účinek kontroly.