Podnikání klientů TELS GLOBAL je spolehlivě chráněno

V prosinci 2022 TELS GLOBAL získala certifikát ISO 28000, který potvrzuje vysokou úroveň bezpečnosti v organizaci dodavatelských řetězců.

Systém řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce je součástí celkového systému řízení, který je založen na práci s obchodními riziky při tvorbě, implementaci, analýze a optimalizaci bezpečnosti dodavatelského řetězce.

TELS GLOBAL věnuje velkou pozornost bezpečnosti svého podnikání a podnikání svých Klientů. V minulosti společnost úspěšně absolvovala audit systému řízení bezpečnosti na shodu s požadavky normy ISO 27001.

Tento standard je jedním z klíčových a nejúčinnějších nástrojů pro správu a ochranu informací. Norma stanovuje požadavky na vývoj, implementaci, provoz, monitorování, analýzu, údržbu a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací.

Potvrzení shody systému řízení společnosti se dvěma takovými standardy ISO 27001 a ISO 28000 jasně ukazuje našim obchodním partnerům a klientům, že TELS GLOBAL zavedla efektivní řízení bezpečnosti podnikání ve všech fázích činnosti. Obchodní informace našich zákazníků a bezpečnost dodavatelských řetězců jsou pod kontrolou.

ISOs.jpg