Podíl TELS na logistickém trhu neustále roste

Za první pololetí roku 2015, kdy došlo k významnému poklesu objemů přeprav, podíl společnosti TELS v rámci silniční přepravy EU – země SNS značně vzrostl.

Nejúspěšnějšími destinacemi, jejichž počet vzrostl, byly přepravy v rámci EU a:

  • Běloruska (+27,6% v porovnání v prvním pololetím v roce 2014)

  • Kazachstánu (+57,1%).

Nehledě na negativní tendence a předpovědi codo situace na logistickém trhu mezi EU a SNS, TELS rozvíjí úroveň svých služeb, zvyšuje počet přeprav ve výše uvedených destinacích, optimalizuje pro své zákazníky přepravní náklady a zvyšuje kvalitu dodání zboží z jednoho bodu do druhého.

* Údaje byly převzaty z databáze Eurostat po provedení srovnávací analýzy na trhu mezinárodní přepravy a z vlastní statistiky skupiny společností TELS.