Počet bankrotů spedičních společností v Německu roste

Podle údajů Spolkového statistického úřadu Německa vzrostl v lednu počet firemných bankrotů o více než 27,6 % a v únoru a květnu se tento počet zvýšoval dále. I když podle mínění Sdružení insolvenčních správců Německa (VID) zatím nelze hovorit o vlně bankrotů, nelze si nevšimnout této tendence v odvětví dopravy.

Spolkový svaz logistiky a dopravy (BLV-pro) nedávno varoval, že odvětví dopravy čelí výraznému nárůstu počtu bankrotů. Společnosti, které jsou zasažené současnou ekonomickou a geopolitickou situací, stojí před obtížnými rozhodnutími a jsou nuceny se přizpůsobovat nové realitě.

Spolkový svaz s odvoláním na odborníky z oboru vypočítal, že z důvodu nedostatku likvidity nemůže asi třetina nákladů na mýtné být uhrazena tak, jak je stanoveno smlouvou, a že přední pojistitelé dokonce přestávají spolupracovat s klienty kvůli potížím s platbami.

Zdroj: trans.info