Pevná kontejnerizace logistického trhu: důkazy jsou nevyvratitelné

Globální trend kontejnerizace logistického trhu je potvrzen jak statistikou trhu kontejnerové dopravy, tak informacemi od odborníků na trhu. Zde je několik argumentů, které tento výrok jednoznačně potvrzují.

Kontejnerizace „nekontejnerizovatelného“

Snaha o přepravu v kontejnerech nákladů, které byly dříve považovány za „nekontejnerové“, se již dávno stala znatelným trendem. Tento trend je patrný zejména na trhu železniční dopravy. Například, podle BCG, při dodávkách z Číny do Německa téměř 100 % železničního nákladu je přepravováno v kontejnerech, včetně stavebního kamene, rudy a nerudných surovin, pohonných hmot a podobně, v důsledku dominování technologií kontejnerových manipulací v čínských a německých přístavech.

Na jedné nedávné konferenci („Kontejnery a kontejnerová přeprava. Aktuální otázky, nápady, řešení“) odborníci společnosti COTTA Container informovali o vývoji inovativního kontejneru s možností nižšího vykládání, schopného plnit funkce vagonu, skladu a drapáku. Tento kontejner zásadním způsobem mění pohled na technologie přepravy a překládky sypaného nákladu. Tamtéž společnost ICT (Innovative Container Technology) představila 20-stopové kontejnery standardu ISO pro přepravu obalových, kusových, kapalných a sypkých nákladů, jehož univerzální provedení umožňuje rychlý přesun z jednoho typu nákladu do druhého.

Chlazené náklady jdou do kontejnerů

Podle statistik Ruských drah se k lednu 2019 snížil celkový vozový park chladících vozidel v síti o 17,2 % (snížil se počet pracovních vozů o 9,8 %). Na první pohled je to děsivé číslo, ale podle Andreje Lisovského, vedoucího oddělení železniční dopravy skupiny společostí TELS má tento jev své vlastní vysvětlení: „V krytých a chladírenských vagonech zůstávají objednávky, které vyžadují velké dodávky nákladu v jedné zásilce a/nebo těžké náklady. Komplex železničních chladírenských vozů se například skládá ze 4 vozů na jedné chladící jednotce – to je celkem 200 tun nákladu. Je zřejmé, že je lepší v mnoha případech přepravovat 60 tun nákladu v chladírenských kontejnerech.“ „Segment železniční chladírenské kontejnerové dopravy se ať tak či tak rozvíjí. A tento směr má samozřejmě docela dobré obchodní vyhlídky, pokud takový globální operátor jako Maersk plánuje vybudovat železniční dopravu chladírenských kontejnerů z přístavů Ruské federace do vnitrozemí, “ dodal expert.

Snížení dovozu z EU – na podporu trhu přepravních kontejnerů

Rozvoji trhu kontejnerové dopravy do jisté míry přispívá také snížení dovozu zboží z EU. Podle Eurostatu se v roce 2018 snížil trh silniční nákladní dopravy z EU do Ruské federace o 2,3 %. Současně však vývoz po silnici vzrostl o 9,8 %, ale především díky dřevu, železu a oceli (nekontejnerovým nákladům).

Z různých důvodů – sankce, protisankce, oslabení ruského rublu atd. – konkurenceschopnost evropského zboží klesá ve srovnání s levnějšími protějšky z Číny a dalších asijských zemí. Drtivá většina dovozu z EU do Ruské federace jede silniční dopravou, zejména v krytých nebo chladících návěsech. V souladu s tím vzrůstá nákladový potenciál trhu námořní a železniční dopravy ve východním směru díky zboží, které je pro přepravu v kontejnerech nejvíce relevantní.

Andrei Lisovky: „Dnes čínský průmysl již vyrábí kvalitní, velmi složité technické výrobky, které podle svých charakteristik nejsou horší než propagované globální značky, ale jsou mnohem levnější, zejména pokud značka dosud nevstoupila na světový trh. Podnikatelé v zemích EAHU již aktivně nakupují čínské vybavení pro své výrobní potřeby nebo na prodej – vidíme to i na objednávkách našich zákazníků. Kontejnerová přeprava po železnici je pro ně prakticky jedinou alternativou: letadlem je drahá, po moři je nepřijatelná z hlediska termínů a není jistá z hlediska bezpečnosti. Cena samotného nákladu je taková, že zvýšení nákladů na dodání výrazně neovlivňuje cenu dováženého zboží.“

Prognozované oslabení národní měny a pokles růstu mezd v příštích dvou letech v Rusku bude způsobovat snížení poptávky po evropském zboží a přerozdělení dováženého nákladu ve prospěch levnějšího zboží z Číny. To by také mělo zvýšit potenciál trhu kontejnerové železniční přepravy, a to jak v souvislosti s dodávkami dovážených kontejnerů z přístavů, tak v segmentu pozemní přepravy z Číny.

Marketingové oddělení TELS

Použité zdroje: rzd-partner.ru, infranews.ru, korabel.ru, BCG