Případ: systém nepřetržitého dodávání jedlých tuků za podmínky krátkodobého plánování výrobních potřeb


S cílem minimalizovat náklady na skladování surovin mají naši Zákazníci často nápad spojit výrobu a logistiku tak, aby dodávka surovin byla prováděna v požadovaných objemech v určitém čase. Taková služba není na trhu dopravních a logistických služeb neobvyklá, ale komplikuje se, když suroviny vyžadují určité podmínky přepravy a dodávka je nezbytná pro krátkodobé naléhavé plánování výrobních potřeb.

Továrna na výrobu krmiv pro domácí zvířata pracuje 24 hodin denně podle schématu naléhavého plánování. Linie umožňuje vyrábět krmivo s různým obsahem tuku pro kočky a psy. V závislosti na objednávce přijaté pro výrobu se používá různé množství surovin. Za takových okolností není možné předem vypočítat požadovaný objem a podnik se rozhoduje pro dodání dodatečných objemů tuku.

Současně je kapacita zásobníku tuků relativně malá a s přihlédnutím k nezpracovaným zbytkům dodávaná nová dávka může přeplnit úložiště.

Úkol

Odborníci skupiny společností TELS obdrželi úkol rozpracovat logistické schéma a organizovat nepřetržité dodávání potravinářských surovin z Francie do Ruska.

Podmínky

  • Cisterna musí být vhodná pro přepravu a skladování tuků.
  • Plánování a realizace dopravy probíhá velmi pohotově za 5 až 7 dní.
  • Dodání musí být provedeno na žádost výrobce a může být naléhavé a neodkladné.
  • Současně je objem skladovacích nádrží na tuky v továrně omezen.

Jak bylo organizováno logistické schéma?

Pro zajištění spolehlivého a nepřetržitého dodání tuku se specialisté TELS rozhodli pro následující úkoly:

Úkol 1. Zajištění nádržemi požadované kvality

Hlavní obtížnost spočívala v tom, že nádrže používané v přepravě by měly přepravovat pouze jedlé tuky třetí kategorie a žádné jiné náklady. Bylo obtížné najít volné cisterny s takovými omezeními. Podle dohody s jedním z partnerských dopravců speciálně pro potřeby Zákazníka jsme zakoupili cisternový vůz, který začal jezdit mezi dodavateli ve Francii a výrobou v Moskvě. Přibližně každé dva týdny přivářel do továrny další dávku tuku. V případě potřeby bylo doručení zrychleno.

Úkol 2. Zrychlení procesu doručení

Když se podává žádost o výrobu určitého druhu krmiva, spotřeba tuku často roste několikanásobně. Bez naléhavého doplnění zásob existuje riziko zastavení výroby.

V tomto případě je aktivováno schéma „Zrychlený náklad“. Nápad tohoto schématu je v tom, že dodávku zajišťují dva řidiči: první projíždí francouzsko-německý úsek, potom ho zastupuje druhý řidič. První řidič osobním autem jede do Polska, odpočívá, opět usedne za volant kamionu, který tam dorazí, a dopravuje náklad do Ruska.

V rámci takového režimu, bez prostoje dopravy, dodávka z Francie do cílového celního úřadu v Rusku trvá 4 dny.

Úkol 3. Skladování dodávaného tuku s nedostatkem objemů nádrží v továrně

Skladovací nádrž v továrně obsahuje 20 tun tuku. Objem cisternového vozu činí 16 tun. Někdy vznikají situace, kdy zbytkový objem tuku v zásobníku neumožňuje úplné vyložení dodaného tuku. Navíc by měl být náklad uskladněn za určitých teplotních podmínek, aby nedošlo k zahuštění.

Bylo nalezeno následující rozhodnutí: po dohodě s dopravcem byl tuk skladován krátkodobě v cisternovém voze, zatímco pžepravné bylo účtováno pouze za použití dopravy bez řidiče. Toto rozhodnutí zcela uspokojilo Zákazníka.

V procesu rozpracování schématu byly řešeny následující úkoly:

  • logistický proces je zajišťován trvalou dopravou s požadovanými charakteristikami;
  • našli jsme řešení pro zrychlené doručení zboží – 4 dny z Francie do Ruska;
  • je uspořádáno dočasné skladování tuku mimo výrobní základnu.

Realizace logistického schématu výrazně snížila pro zákaznickou firmu riziko přerušení práce výrobních linek v Ruské federaci, optimalizovala výrobní procesy z hlediska dodávky a skladování tukových materiálů.

Výsledek

Zavedení logistického schématu výrazně snížilo riziko přerušení výroby Zákazníka, optimalizovaly se systémy zásobování a skladování tuků.