Případ: Rychle dodat farmaceutické výrobky z Francie do Ruska bez přímé dopravy

Přeprava farmaceutických výrobků často vyžaduje přísné dodržování teplotního režimu. Při organizaci doručení tohoto druhu nákladu do zemí EAEU z blízkých regionů Evropy hledání dostupného chladírenského zařízení pro přepravu obvykle není obtížné. Ale pokud jde o dodávky ze vzdálených regionů Evropské unie, je vždy komplikované sehnat na těchto trasách chladírenský vůz, zejména v situaci rostoucího trhu.

Případ z praxe: před květnovými svátky skupině společností TELS byla podána žádost o naléhavou dodávku zdravotnických výrobků ze „vzdálené“ Francie do Ruska. Předtím žádný z dopravců nemohl nabídnout zákazníkovi přímou přepravu. Dotazy specialistů společnosti TELS na své dodavatele nepřinesly pozitivní výsledek: pro tuto naléhavou dodávku nebyla k dispozici žádná volná doprava.

Jak spolehlivě a dlouhodobě řešit podobné problémy? Formulujeme úkol!

Úkol: Je zapotřebí organizovat spolehlivou dodávku zdravotnických výrobků ze vzdálených oblastí Francie do Ruska za těchto podmínek:

  • náklad vyžaduje přísné dodržování teplotního režimu;
  • v tomto směru dochází k trvalému deficitu dopravních možností;
  • v některých případech je nutná naléhavá dodávka zboží nebo surovin pro výrobu.

Návrh alternativního schématu doručení a její realizace

V situaci nedostatku přímé automobilové dopravy ze „vzdálené“ Francie do Ruské federace vypracovali odborníciskupiny společností TELS alternativní schéma doručení.

V důsledku zkoumání všech podmínek a možností byl zákazníkovi nabídnut program dodávek s překládkou zboží na území EU. Specialisté TELS uvedli přesvědčivé argumenty, že budou schopni zajistit dodržování teplotního režimu ve všech fázích dodávky a to bude zdokumentováno pomocí objektivní kontroly.

Nové schéma dodávek se skládalo z následujících fází:

Fáze 1. Přeprava nákladu z Francie do Polska k místu překládky.

Jako místo překládky zboží byla zvolena Polská republika, neboť:

a) trh má na francouzsko-polském a polsko-ruském logistických směrech dostatek přepravních možností pro organizaci nepřetržitého provozu v rámci tohoto schématu;

b) skupina společností TELS v této zemi aktivně pracuje s podniky skladové infrastruktury, díky čemuž je možné organizovat překládku v podmínkách dodržování teplotního režimu.

Fáze 2. Překládka do jiné dopravy za podmínek dodržování teplotního režimu.

Úkol dodržování podmínek teplotního režimu při překládce je řešen tímto způsobem:

  • v okamžiku, kdy první vozidlo dorazí na místo překládky, druhý chladírenský vůz na něj čeká s již zapnutým systémem udržování požadované teploty;
  • obě vozidla vjíždí do uzavřené skladovací místnosti se systémem kontrolování teploty, tam je předem nastaven vhodný teplotní režim;
  • překládka se koná hned z auta do auta.

V práci dopravců se často používá schéma překládky, když se dva chladírenské vozy sjíždějí zadními dveřmi a 4-5 lidí rychle překládají náklad z jednoho auta do druhého. Ale pokud vnější prostředí má velmi odlišnou teplotu, existuje riziko, že teplota v blízkosti otevřených dveří se může stát vyšší / nižší, než je požadovaná norma.

Pokud dochází k překládce v skladovacím prostoru se stejnými teplotními podmínkami, v chladírenských vozech nedochází k žádným výrazným změnám teploty. Tato skutečnost je kontrolována a potvrzena teplotními snímači instalovanými ve vstupních prostorách.

Fáze 3. Dodání zboží zákazníkovi.

Pro celní odbavení a prodej zboží je nutno oficiálně doložit celkovou teplotní historii zboží od doby skladování u dodavatele až po dodání na místo určení.

Stejně jako při přímém doručení, tak při realizaci alternativního logistického schématu zákazník obdrží zboží s vytištěnou informací z teplotních snímačů, které potvrzují nepžetržitost teplotního režimu.

Výsledek zpracování a využití logistického schématu

Realizace alternativního dopravního systématu vytvořila pro společnost-zákazníka řadu nových příležitostí a výhod:

  • byl nalezen spolehlivý systém pro dodávky farmaceutických výrobků ze vzdálených oblastí Francie do Ruska za podmínek vysokého deficitu přepravních možností;
  • byla vypracována technologie nepžetržitého dodržování teplotního režimu při realizaci logistického plánu s překládkou zboží během cesty;
  • byly posíleny konkurenční výhody společnosti jako spolehlivého dodavatele schopného realizovat rychlou dodávku farmaceutických výrobků z Evropy na trh EAEU za jakýchkoliv podmínek.


Materiál byl připraven odborníky skupiny společností TELS

IMG_08025.jpg