Případ projektové přepravy: objekty 33 metry dlouhé a vážící 104 tuny z Polska do Běloruska přes Ukrajinu

Projektová přeprava je dodávka složitých typů nákladů, jako jsou výrobní linky, velké dodávky vybavení, závody a tak dále, stejně jako přeprava nadrozměrných a těžkých nákladů, když je nutný hluboký výzkum trasy, je možný inženýrský zásah do silniční infrastruktury.

Tento typ přepravy zahrnuje podrobné propracování mnoha faktorů: hledání efektivní trasy a způsobu dodávky, zpracování schémat nakládky a uchycení zboží, vyřizování ke zboží průvodní dokumentace a tak dále.

V profesionální praxi odborníků skupiny společností TELS existuje velké množství různých logistických projektů. O případ jedné z podobných projektových přeprav se podělíme níže.

ÚKOL

Oddělení přepravy projektových a nadrozměrných nákladů skupiny společností TELS obdrželo žádost od jedné z ropných rafinérií Běloruské republiky pro doručení z Polské republiky tří kontejnerů pro skladování kapalného dusíku.

Rozměry objektů činily: délka – 33 m, šířka – 3,17 m, výška – 4,15 m. Hmotnost jednoho kontejneru tvořila 104 tuny.

Емкость для азота.PNG.jpg

Etapa 1. Propracování trasy (průzkum)

Ivanova-200x300.jpg„Poměrně často přímé tratě vybudované na základě výsledků kontroly nejsou vhodné pro přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů. Dokonce i v prípadě, když nějakou trasou již bylo dříve přepravováno zboží a znáte její charakteristiky, je třeba bezprostředně před přepravou dalšího nákladového projektu všechno zkontrolovat.

S tímto projektovým nákladem po důkladném vyšetření (průzkumu) tras jsme až 3 (!) předem vhodné trasy pro přímou dodávku z Polska do Běloruska museli postupně vyloučit – v té době se na těchto silnicích prováděly stavební práce“.


Julia Ivanova, Vedoucí Oddělení přepravy projektových a nadrozměrných nákladů skupiny společností TELS

Pouze čtvrtá varianta, která zahrnovala tranzit přes Ukrajinu, byla vhodná pro dodávku nákladu.

Etapa 2. Získání povolení k přepravě

Před tím, než náklad bude odeslán, je třeba se dohodnout na plánu pohybu nákladu se silničními službami, silniční policií, a také získat příslušná oprávnění pro přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů. Někdy může tento proces trvat několik měsíců.

Správná příprava zařizované dokumentace a zavedené obchodní kontakty umožňují zkrátit tyto termíny. Obdržení celého balíku povolovacích dokumentů pro odborníky TELS trvalo trochu déle než měsíc.

Etapa 3. Doprava

Емкость азот.jpg

Julia Ivanova: „Během přesunu projektového nákladu obvykle musíme opakovaně zasahovat (samozřejmě se souhlasem příslušných orgánů) do silniční infrastruktury.

Vozidlo s naším nákladem bylo téměř 5 metrů vysoké. Pro úspěšný průjezd v souladu s deklarovanou trasou byla vyvinuta celá řada technologických řešení pro průjezd jednotlivých úseků silnice, kterými by samotný náklad bez zasahování neprošel“.

Konkrétně několikrát byla provedena demontáž stožárů a semaforů s následným obnovením. V jednom případě byla dočasně změněna konstrukce dopravních plošin pro to, aby byla umožněna přeprava nákladu pod jedním z nejnižších mostů na trase.

Výsledek

азот емкость.jpgVýsledkem této projektové přepravy byla včasná dodávka kontejnerů pro skladování kapalného dusíku na místo montáže. Byly splněny všechny smluvní závazky a rozpočet projektu, což Zákazníkovi umožnilo realizovat své plány na modernizaci výroby bez odchylek.***

Doporučení odborníka pro ty, kteří hodlají přepravovat nadrozměrné a těžké náklady

Přeprava nadrozměrných a těžkých nákladů je jedním z nejkomplikovanějších druhů dopravy, kde jsou obzvláště důležité praktické zkušenosti a schopnost rychle řešit složité nestandardní úkoly. Dokonce i se stejným druhem nákladu na již známé trase mohou někdy vzniknout neočekávané problémy.

Zde je několik tipů pro ty, kteří plánují organizovat přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů pro své podniky. Co je důležité zvážit, abyste snížili rizika neočekávaných situací a pomohli svému logistickému dodavateli provést přepravu podle plánu?

1. Je důležité shromažďovat spolehlivé údaje o nákladu. Charakteristiky zboží uvedené v technické dokumentaci nemusí odpovídat skutečnosti, zejména pokud technika, strojní zařízení a mechanismy již byly v provozu, mohly být nějakým způsobem modernizovány. Náklad by měl být měřen s přihlédnutím ke všem „přístřeškům“, „stříškám“ atd.

2. Připravte se na to, že zboží nepojede „nejkratší cestou“. Při přepravě nadrozměrných a těžkých nákladů prakticky každý náklad je zvláštní, což vyžaduje podrobné zpracování dodávky s přihlédnutím k jeho individuálním charakteristikám. Čím je nestandardnějsí a objemnější náklad, tím méně je:

• přístavů, které ho mohou přijímat a znovu ho přeložit;

• vozidel, která ho mohou přepravovat;

• cest, kterými může projet;

• mostů, přejezdů a jiných silničních konstrukcí, které ho mohou propustit.

Propracování trasy často trvá déle, než se očekávalo. Ale čím podrobnější je trasa, tím rychleji budou získány potřebné povolovací dokumenty a tím přesnější budou termíny přepravy.

3. Zkontrolujte třídu nebezpečnosti svého nákladu a jestli není označen jako zboží „dvojího použití“. Náklad, který byl použit, nejspíše bude kvalifikován jako „nebezpečný“, pokud se v průběhu jejího provozu používaly hořlavé nebo jakékoliv technologické tekutiny, které v něm mohly částečně zůstat. Někdy náklad může být kvalifikován celními orgány jako produkt „dvojího použití", což také přidá více komplikací a omezení. Důležité je uvažovat o takových věcech předem.

***

V procesu přepravy nadrozměrných a těžkých nákladů existjí mnohé další specifičnosti a „nástrahy“, které musí brát v úvahu váš logistický dodavatel, proto poslední tip zní takto: svěřujte přepravu nadrozměrných a těžkých nákladů pouze zkušenému a spolehlivému partnerovi.