Případ: optimalizace schématu dodávky veterinárního nákladu z Francie do Ruska za podmínek omezení výkonu práce veterinárních služeb dodavatele

разрешения

Skupina společností TELS zajišťuje pro své zákazníky mezinárodní přepravu nákladů, včetně těch, které vyžadují veterinární osvědčení pro úspěšný průchod hranice zemí EAEU. Podle pravidel přepravy je veterinární osvědčení k nákladu vydáno veterinárním lékařem po prohlídce a potřebné kontrole zboží naloženého do vozidla.

Co se má dělat, pokud dodavatelská veterinární služba vydává osvědčení pouze ve čtvrtek a v pátek a dodavatel požaduje rovnoměrnou distribuci přepravy během týdne? V takovém případě naložené v pondělí nebo v úterý vozidlo je nuceno stát a čekat na certifikát po dobu 3-4 dnů.

Specialisté skupiny společností TELS byli pověřeni vypracovat optimální plán pro dodávky krmiv pro domácí zvířata z Francie do Ruské federace za těchto podmínek:

  • doba vydání veterinárních osvědčení je 2 dny v týdnu;
  • dodavatel požaduje rovnoměrný plán podávání vozidel pro nakládání;
  • pobyt řidičů ve Francii v situacích nuceného čekání vyžaduje vysoké finanční výdaje.

Vytváření schématu doručení

Návrh optimalizace schématu doručení vypadal takto:

1. Vozidlo je nakládáno kterýkoliv den, veterinář jej kontroluje bez vydávání osvědčení a vozidlo sleduje k hranici EAEU, kde čeká na své dokumenty.

2. Řidič vozidla, které je naloženo v den vydávání osvědčení, převezme celý balík dokumentů, doveze je k hranici, předá ostatním řidičům jejich osvědčení, s nimiž se všichni přesunují na místo určení.

3. Je-li potřeba urychlit dodávku, pro osvědčení je zasílán kurýr s osobním automobilem.

Nakládání vozidel v průběhu týdne s veterinární prohlídkou bez vystavení osvědčení

Toto řešení bylo výhodné jak pro dodavatele, tak pro řidiče, neboť koncentrace velkého počtu vozidel v době vydání osvědčení vytvářela frontu pro nakládku. Některé vozy nestíhaly nákladku a nemohly obdržet osvědčení v den příjezdu na sklad dodavatele.

Odeslání vozidel do Polska k čekání

Prostoj vozidel ve Francii vyžaduje vysoké výdaje, protože francouzská legislativa neumožňuje řidiči zůstat v autě déle než dva dny – pak musí odpočívat v hotelu. V Polsku jsou zatím požadavky na tuto problematiku méně přísné, a pokud pracují polští řidiči, úkol se řeší ještě snadněji: auta jsou zaparkovaná na parkovišti, zatímco řidiči čekají na osvědčení doma.

Dodání osvědčení s kurýrem

Pokud je nutno z nějakého důvodu čekání vozidel v Polsku zkrátit, pro osvědčení jede osobním automobilem kurýr. Získá osvědčení od dodavatele nebo od řidiče, který již jede po trase, a rychle je předá ostatním řidičům.

Výsledek optimalizace logistického schématu

Díky nalezeným řešením pro optimalizaci procesu doručování zákazníci získali následující výhody:

  • snížení nákladů na dopravu díky snížení výdajů řidičů na prostoj ve Francii;
  • zrychlení doručení v případě takové potřeby.

Dodavatel získal výhodnější plán pro nakládání vozidel a řidiči, kteří jsou polskymi občany, získali pohodlnější režim čekání – odpočinek doma.