Případ. Optimalizace logistických schémat pro dodávku zboží z EU do Ruské federace za použití železniční dopravy

railway.jpg

Objemy trhu železniční nákladní přepravy z Evropské unie do Ruské federace ve fyzikálním vyjádření jsou téměř desetkrát nižší než objemy trhu silniční nákladní přepravy. Nicméně statistiky Eurostatu ukazují, že v tomto roce na pozadí významného snížení růstu nákladní silniční přepravy z EU do Ruské federace je dynamika růstu trhu železniční přepravy v tomto směru stabilně udržována na úrovni loňského roku – asi 6 %. To znamená, že podíl nákladů dovážených z Evropy do Ruska po železnici letos roste.

Hlavní teze ve prospěch železniční dopravy při vývoji logistických schémat pro dodávku zboží z EU do Ruska je založena na tom, že:

 • zásilka zboží převyšující jeden standardní kamion může být výhodnější pro přepravu po železnici.

Dokonce i na relativně krátké vzdálenosti – například do Centrálního nebo Severozápadního regionu Ruska – náklady na dopravu 2–3 vozů na mezinárodním směru již nejsou konkurenční ve srovnání s náklady na dopravu zboží po železnici. Samozřejmě, že cena není jediným faktorem při výběru schématu přepravy, ale varianta železniční dodávky velkých zásilek, a to zejména na dlouhé vzdálenosti, může být zajímavá pro jakýkoliv druh zboží.

Jako příklad uvádíme případ pro vývoj a optimalizaci logistického schématu pro dodávku keramických výrobků z Evropské unie do Ruské federace za použití železniční dopravy.

Vývoj schématu dodávky keramických dlaždic z České republiky do Ruské federace (Novosibirsk)

Úloha zahrnovala řadu podmínek, a to jak „obyčejných“, tak i individuálních:

 • náklady na dodání by měly být minimální, nikoliv však na úkor kvality procesů;

 • dodací lhůta by měla být předvídatelná a neodchýlovat se kriticky od plánované;

 • stupeň zapojenosti zaměstnanců zákazníka by měl být minimální, otázky týkající se přepravy zaměstnanci TELS by měli pokud možno řešit samostatně;

 • je nutné najít brokera pro celní odbavení nákladu při vstupu na území EAHU, do cílové stanice musí náklad dorazit proclený.

 • logistické schéma by mělo fungovat stabilně.

Charakteristiky nákladu a délka trasy:

 • keramické dlaždice je těžký náklad: jeden krychlový metr váží asi 2,4 t;

 • plánované zásilky dodávek – od 40 tun v jedné smlouvě;

 • mezinárodní trasa, délka přes 5 tisíc km.

Výběr způsobu dopravy

S ohledem na charakteristiku nákladu a délku trasy jako prioritní způsob přepravy pro vývoj optimálního schématu dopravy odborníci společnosti TELS vybrali železniční dopravu. Hlavním argumentem ve prospěch železnice byl tento: jeden vagón může převážet až 68 tun dlaždic – to je hmotnost srovnatelná s nosností tří standardních silničních návěsů (tj. tři sazby za přepravu mezinárodní silniční dopravou na dálku více než 5 tisíc km). I když bude zásilka minimální (40 tun), cena na železniční dopravu bude výhodnější než cena přepravy dvěma auty.

Optimalizace schématu dopravy

Dále byl úkol optimalizace logistického schématu zaměřen na problematiku místa nakládky do železniční dopravy.

„Standardní“ schéma multimodální přepravy spotřebního zboží z Evropy za účasti železniční dopravy se obvykle skládá ze silniční dopravy do přihraniční vlakové stanice země EAHU a překládky do železničního vagónu. Ve většině případů je takový systém optimální vzhledem k souhrnu faktorů.

Přímá železniční trať z České republiky do Novosibirsku vede přes hranice Běloruské republiky, stanici v Brestu. V našem případě však jako místo nakládky do železniční dopravy zvolili odborníci skupiny společností TELS Rigu. Toto řešení umožnilo snížit náklady v první fázi dodávky – na silniční přepravu a vykládací a nakládací manipulace.

Лисовский.jpgAndrej Lisovskij, vedoucí Oddělení železniční dopravy skupiny společností TELS:

„Schéma přepravy přes Rigu bylo vybráno především proto, že:

 1. překládka v Brestu je dražší než v Rize;

 2. automobilová doprava se provádí pouze prostřednictvím území Evropské unie, což je levnější a snadnější než mezinárodní doprava do Brestu;baltské terminálové služby jsou lepší.

Standard železničních kolejí se shoduje s ruským, takže není třeba překládat náklad na hranici.“

Celní odbavení po trase

Pro plnění požadavků zákazníka na celní odbavení nákladu na trase ve stanici Posiň v Pskovské oblasti začal pracovat celní broker. Předem byly veškeré potřebné dokumenty shromážděny a zaslány brokerovi k nejrychlejšímu provedění celních operací. V důsledku toho vlak prošel touto stanicí bez zřetelných zpoždění.

Výhodou celního odbavení nákladu na přihraniční železniční stanici je to, že:


 1. náklad dále jede ne vnitřním celním tranzitem (nejsou vyžadovány žádné dodatečné náklady),

 2. na cílové stanici nejsou uskutečněny žádné celní postupy pro propuštění zboží – náklad je jednoduše přeložen do automobilu a přepravován do skladu příjemce.

Výsledek

Vyvinuté logistické schéma vyhovělo všem požadavkům zákazníka a umožnilo mu:

 • plánovat a realizovat stabilní dodávky keramických dlaždic z Evropy;

 • zvýšit zásilku v jedné přepravě na 68 tun bez výrazného zvýšení nákladů na doručení;

 • optimalizovat rozpočet logistiky své firmy.

Andrej Lisovskij: „V důsledku vývoje daného schématu železniční přepravy klienti společnosti TELS obdrželi nové možnosti pro optimalizaci svých logistických schémat dodávek zboží z Evropy. Pokud se dodávka dostane do centrálních a severních regionů Ruska, je výhodnější vybudovat železniční trasu přes Rigu; pokud je náklad odeslán na jih – je lepší jet například přes Brest. Pro zákazníka jsou však všechny varianty vypočítány a nabízeny k výběru, včetně schématu využití vodní dopravy, je-li to vhodné.“