Připravujeme se na povinné označování pneumatik

Na příkaz vlády Ruské federace k roku 2024 by měl být vytvořen všeobecný systém pro označování zboží kontrolními identifikačními značkami. Předpokládá se, že do této doby většina spotřebního zboží, které se prodává, vyrábí a dováží do Ruska, musí být označena s registrací v jednotném systému.

Role vykonavatelů označování zboží před dovozem na území EAHU často přeberou poskytovatelé komplexních logistických služeb. V současné době se ve skupině TELS realizuje projekt na přípravu k povinnému označování pneumatik v souladu s novými požadavky.

Odborníci TELS vypravují, jaký rozsah práce má logistický poskytovatel udělat, aby zajistil bezproblémový přechod na nový formát označování.

Alexandr Ustimovič, přední specialista na práci s klíčovými zákazníky:

„Od 1. prosince 2019 začne platit povinné označování pneumatik. Naše společnost spolupracuje s globálními výrobci pneumatik a musíme zajistit spolehlivé služby označování, abychom zachovali stávající a přilákali nové zákazníky v oblasti výroby pneumatik.

Nyní probíhá proces vytváření schématu: hlavní dodavatel služeb ve skladu byl již vybrán, byly dohodnuty tarify pro označování pneumatik pro nákladní vozidla a osobní automobily, byl vypracován seznam dopravních společností připravených k účasti na zkušebních a pravidelných přepravách. I nadále se však setkáváme se společnostmi poskytujícími skladovací služby, které se mohou stát našimi alternativními poskytovateli služeb v případě prudkého nárůstu nákladní dopravy.

Dosáhli jsme také toho, že nás zařadili do pracovní skupiny na základě Centru pro rozvoj perspektivních technologií (CRPT), kde pracují zástupci předních pneumatikových společností. Další fází je zkušební přeprava s vykonáním označování. Společnost CPRT oznámila zahájení experimentu označování pneumatik a stanovila jeho data – od 20. června do 30. listopadu 2019. Provozovatel však dosud neposkytl podrobné informace o etapách experimentu, požadavky na účastníky a metodické pokyny.“

Vitalij Polik, zástupce vedoucího Oddělení sběrného nákladu:

„Dnes ani členové CRPT nemohou spolehlivě odpovědět na otázky: „Jak bude na pneumatice uveden unikátní kód: bude to nálepka s kódem DataMatrix nebo štítek RFID? “ anebo „Jak bude kód převeden výrobci / logistickému operátorovi pro přenesení na zboží?“ Je možné realizovat označování pneumatik několika způsoby, ale doporučení se objeví až po zkušebních sadách. Dnes se všichni dovozci a výrobci připravují na možnost získání kódů v Osobním kabinetu CPRT a my se již připravujeme na převedení těchto kódů k nám a pracujeme na organizaci infrastruktury a IT řešeních pro přenesení kódů na pneumatiky.“

Logistický poskytovatel, který organizuje dovozní přepravu při chybějícím požadovaném označení na výrobcích, zařazuje své služby do přepravního schématu:

tyre-shema-TELS_cz.jpg

Nejsou pochyby o tom, že k době zavedení požadavků na povinné označování pneumatik nebudou mít zákazníci TELS problémy s dovozem pneumatik. Příprava na tuto akci probíhá plánovitě a technologicky.