Převaha služeb přepravy sběrných nákladů – volba ceny a termínů

Co je důležité vědět zákazníkovi o službách skupiny společností TELS?

Za prvé – pracujeme na splnění logistických potřeb zákazníka v souladu s jeho prioritami.

Za druhé – jsme vždy připraveni ukázat svoje zákulisí a „vyjít s pravdou ven“, abychom neschvalovali svoje výhody neodůvodněně.

V centru naší pozornosti jsou možnosti Oddělení sběrných nákladů skupiny společností TELS.

Připomeňme, že služba přepravy sběrných nákladů je to o tom, jak:

· přivézt malou zásilku za nejoptimálnější cenu;

· přivézt malou zásilku co nejrychleji;

· vytvořit stabilní dodávky malých zásilek ve formátu „přesně včas“;

· přivézt jakoukoli zásilku se zpracováním během přepravy – s označením, přebalováním atd.

To znamená, že výhody Oddělení sběrných nákladů skupiny společností TELS jsou:

1. 48 odborníků na přepravu sběrného nákladu.

Možná, že se jedná o ojedinělý jev pro spediční společnosti v našem regionu: 48 lidí, kteří se profesionálně zabývají výhradně přepravou sběrných nákladů, pracují přitom podle dobře zavedených jasných obchodních procesů s vysokým výkonem a standardů kvality. To zřetelně svědčí o velkých objemech přepravy sběrných nákladů a kolosálních zkušenostech v tomto segmentu přepravy nákladů. Objem služeb, realizovaných Oddělením sběrných nákladů skupiny společností TELS, roste přibližně o 20 % ročně.

2. Téměř všechny druhy zboží v rámci sběrné služby do každého regionu Ruska a dalších zemí EAHU.

Vozíme různé náklady – od provázků po složité zařízení, medicínské přípravky a chemická činidla; náklady, které vyžadují dodržení teplotního režimu, nebezpečné náklady. Zajišťujeme dodávku „od dveří k dveřím“. Vozidla pro přepravu do cílového regionu jsou vybavena s přísným dodržováním pravidel kompatibility zboží a podobnosti přepravních podmínek.

3. Široký výběr schémat dodávky pro priority zákazníka.

Zákazník má možnost sám nastavit čas a náklady na dodání zboží: rychleji nebo levněji. Úkol může být omezen:

a) na peníze, rozpočet na logistiku,

b) na dodací dobu.

Vycházíme z úkolu, který dává zákazník, a najdeme nejlepší dopravní schéma pro přepravu jeho nákladu.

чешский СГ.png

Základní schémata dodávky:

· „Klasický“ sběrný náklad – přeprava zboží s překládkou na konsolidačním skladě, kdy v jednom vozidle z místa nakládky do místa vykládky jedou náklady určené pro různé zákazníky: nejekonomičtější varianta, ktera je ideální pro zákazníky, kteří jsou připraveni plánovat dopravu po dobu 7 až 14 dní.

V případě, že zákazník má takzvaný „monosběr“ (na konsolidačním skladě do standardního vozidla se nakládá zboží pouze pro jednoho příjemce), dodací lhůta činí do 10 dnů.

· Kombinovaná varianta: nakládka do malotonážních vozidel s překládkou zboží na konsolidačním skladě a další přepravou v sběrném voze do skladu příjemce (nebo naopak: sběrným vozem – do skladu, malotonážním – k příjemci). Průměrná varianta podle ceny a času (od 5 do 10 dní).

· Samostatné malotonážní vozidlo: v jednom voze z místa nakládky do místa vykládky jede zboží určené pro jednoho klienta. To je nejdražší, ale také nejrychlejší možnost automobilové přepravy (od 2 dnů v závislosti na regionu Evropy).

Poznámka: malotonážní vozidla je dobrá rychlá volba pro dodávku malých zásilek, neboť u vozů do 3,5 tun nejsou omezení v pracovním režimu a odpočinku pro řidiče, mohou jet bez povinných přestávek na cestě).

· Nejrychlejší způsob dodávky je letecká doprava. Zpravidla to je rovněž nejdražší způsob dodávky.

Anna Vazhnik.jpgAnna Vazhnik, vedoucí Oddílu prodeje Oddělení sběrných nákladů skupiny společností TELS:

„Výhoda našich obchodních procesů spočívá ještě v tom, že můžeme uspokojit téměř jakékoli individuální požadavky zákazníka: pokud potřebuje informace o číslech vozů do okamžiku nakládky – dáme mu je; pokud vyžaduje pouze prázdné vozy pro nakládku – uděláme to; pokud žádá přijet k nakládce k určité době, zrychlit / odložit příjezd – organizujeme to také. Pokud má zákazník zvláštní náklady a potřeby, vytvoříme individuální logistické řešení a zajistíme stabilní fungování zpracovaného schématu přepravy“.

4. Skladování a manipulace s nákladem před dovozem na území EAHU

Široká nabídka služeb skladů:

· skladování na konsolidačním skladě na neurčitou dobu ZDARMA;

· vážení;

· inventarizace;

· přebalování;

· označení;

· fotografování;

a další.

V nejkratší možné lhůtě organizujeme označení známkami EAHU a doplnění návody na použití v ruském jazyce velkých zásilek v rozměru desítek tisíc výrobků.

Plus komplexní služby na širokou škálu souvisejících služeb: pojištění, pomoc při celním odbavení a tak dále.