Přepravy nadrozměrných nákladů TELS frčí se jak po másle.

V červnu 2013 bylo otevřeno nové oddělení TELS, jehož specializaci jsou projektové a nadrozměrné náklady. Toto oddělení spojilo všechny předchozí zkušenosti společnosti s přepravou velkorozměrných a projektových nákladů a rozvinulo je o širší nabídku služeb. Po ročním působení objemy nadrozměrných přeprav několikanásobně vzrostly.
V rámci mezinárodních nadrozměrných přeprav největší podíl v rámci velkotonážních a projektových nákladů zaujímá Německo, Polsko, Litva a Maďarsko. Aktivně nakládáme na území celé Ruské federace a států SNS.
Anastasia Fursova je vedoucí oddělení negabaritních přeprav a projektových nákladů:
„Před otevřením oddělení TELS poskytoval dané služby pouze v rámci komplexní obsluhy Klientů. Pokud Klient měl nějaký specifický požadavek, TELS samozřejmě v rámci svých možností tuto potřebu uspokojil, ale vzhledem k tomu, že daný druh služeb jsme neovládali na profesionální úrovni, ne vždy bylo možno dosáhnout požadovaného výsledku. V dnešní době umíme vyřešit téměř jakoukoliv potřebu klienta“.
Počínaje loňským červnem naše oddělení aktivně rozvíjí danou službu a zdokonaluje přepravy nadrozměrů, což se fyzicky projevilo na vzrůstajícím počtu přeprav a na kvalitě poskytnutých služeb. Přepravy určitých druhů nákladů frčí v našem oddělení takřka jak po másle.
Pravidelně zásobujeme ruská letiště leteckou technikou, nabízíme přepravní služby stavební silniční techniky, hospodářské, vojenské, nákladní techniky, průmyslových strojů a agregátů, zařízení různého druhu apod.
Plánujeme otevřít dva stěžejní směry přeprav v rámci oddělení, s rozdělením dle druhu nákladu:
• Přepravy různého druhu silniční techniky, přístavní, skladovací, hospodářské aj.)
• Přepravy nákladů v rámci speciálních projektů (tak zvaných Projektů)
Naše portfolio zahrnuje přepravy výrobních pásů a dílen, nadrozměrné a velkotonážní techniky. Nedávno jsme podepsali smlouvu s velkou energetickou společností, která vlastní hydroelektrárnu v Rusku. Vyhráli jsme jejich tendr na přepravu nadgabaritu.
***
Organizace dodání nadrozměrné techniky, obzvlášť pokud náklad značně převyšuje standardní rozměry, je jedním z nejsložitějších druhů přeprav v rámci dopravně-logistických služeb.
Při těchto přepravách je zkušenost tou nejdůležitější složkou. Vypracovaná schémata dodání mají samozřejmě taky velkou váhu, ale dokonce v případě přepravy jednoho druhu zboží po předem „prozkoumané“ cestě může nést spoustu nečekaných situací, vyžadujících okamžité řešení. Skutečný odborník tak umí minimalizovat riziko a potenciální problémy vyřešit nebo převést je do řešitelné fáze. Kvalita řešení takových otázek se v TELSU dokazuje rozšířením nabídky poskytovaných služeb.