Přeprava zboží po trase kolem Afriky je levnější než přes Suezský průplav

Poptávka po tranzitu lodí přes Suezský průplav stále roste. Provoz přes kanál v posledních dvou letech prudce vzrostl. V roce 2022 průplavem proplouvalo v průměru cca 2 tis. plavidel měsíčně, což je o čtvrtinu více než měsíční průměr v roce 2019. Zároveň se zvýšil počet plaveb kontejnerových lodí o 7 %.

S klesající poptávkou po kontejnerové dopravě a klesajícími sazbami za přepravu mohou kontejneroví přepravci začít aktivně přeorientovávat lodě na trasu kolem Afriky. Ušetří tak na poplatcích za tranzit Suezským průplavem a využijí uvolňující se přebytečnou kapacitu.

Alphaliner odhaduje, že náklady na nepřetržitou plavbu po trase Rotterdam-Singapur kolem jižního cípu Afriky se pohybují od 390 do 440 tis. USD a tranzit Suezským průplavem plavidla třídy Megamax vyjde přibližně na milion dolarů.