Přeprava lithium-iontových baterií leteckou dopravou od dubna 2016. Co se změnilo v procesu dodání?

Dne 1. dubna 2016 ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) zakázala přepravu komerčních zásilek akumulátorů (lithium-iontových baterií) v nákladových prostorech dopravních letadel, zároveň zpřísnila podmínky přepravy tohoto druhu zboží nákladními letadly.

V důsledku toho se na trhu prudce snížil počet logistických operátorů, kteří nabízejí služby letecké přepravy baterií, a směrů přepravy zboží takového typu. Poštovní logistické společnosti (UPS, TNT a tak dále) fakticky přestaly poskytovat služby mezinárodní přepravy lithium-iontových baterií, o čemž svědčí odpovídající prohlášení umístěná na jejich internetových stránkách.

Mezitím na produkt na trhu je velmi vysoká poptávka.

O tom, jaké východisko existuje v této situaci pro účastníky trhu, vypráví náš expert, ředitel Oddělení letecké přepravy TELS Jurij Šidlovskij.

Juriji, proč se ICAO odhodlalo k takovému zpřísnění vlastně na úkor samotným operátorům v oblasti letecké přepravy?

Zákaz přepravy komerčních zásilek baterií (ne vestavěných do aparatury) na osobních lodích je zcela logický a pochopitelný: byly zaznamenány četné případy vznícení baterií, což je velmi nebezpečné pro životy cestujících. V letošním roce některé továrny na výrobu lithium-iontových baterií v Číně byly uzavřeny z důvodu požárů, které tam vznikly.

Současně možnost přepravovat náklady tohoto typu nákladními loděmi zůstává, ale požadavky na jejich přípravu a dopravu se mnohem zpřísnily.

Co znamená to zpřísnění?

Za prvé nyní tento druh výrobků se dostal do seznamu nebezpečných nákladů, které vyžadují speciální prohlášení.

Za druhé zpevnily se požadavky na balení a označování těchto výrobků. Obal by neměl být žádným způsobem poškozen, a to ani pomačkán. Musí na něm být celá řada odpovídajících nálepek. Tyto nálepky musí být určité velikosti, barvy a musí být umístěny na balení v souladu s pravidly přepravy nebezpečných nákladů IATA.

V opačném případě zboží bez jakékoliv pochybnosti nebude přijato k přepravě.

Je to opravdu tak těžké – dodržet nové požadavky?

To by bylo menším problému v tom případě, kdyby přepravní proudy vedly například z Evropy. Tam téměř všichni výrobci-vývozci jsou schopni vystavit prohlášení a dodržet požadavky na balení a označování. Ale převážná část světové produkce lithium-iontových baterií připadá na Čínu, a tedy přeprava odtud se skutečně stala pro mnohé problémem, přičemž nepřekonatelným.

Stále ještě není známý žádný výrobce baterií v Číně, který by byl schopen vystavit prohlášení o nebezpečném nákladu. A cenou velkých úsilí jsme sehnali agenta, který umí tyto deklarace vyřizovat, navíc díky svým zkušenostem úzké spoluprace s leteckou společností Airbridge schopný bez chyb připravit zboží k přepravě.

Takže pro nás je tato situace jak v přísloví „někdy máte štěstí v neštěstí.“ Zaškolili jsme všechny zaměstnance našeho oddělení letecké přepravy k okamžiku, kdy začala platit nová pravidla přepravy nebezpečných nákladů leteckou dopravou, navíc jsme našli vhodného agenta v Číně. Díky tomu jsme se stali prakticky exkluzivním dodavatelem služeb dodávky lithium-iontových baterií ve směru Čína – Společenství nezávislých států pro naše zákazníky. Od dubna letošního roku jsme přepravili z Číny více než 40 tun baterií.

A jak dnes tento proces vypadá pro zákazníka? Co musí udělat nad rámec toho, co dělal před 1. dubnem?

Pro své zákazníky a jejich odesílatele jsme rozpracovali speciální instrukce na přípravu zboží. Jsou udělány ve formátu kontrolního seznamu: odesílatel při přípravě nákladu postupuje podle pokynů v návodu. A teprve poté, co budou označena (vyplněna) všechna políčka kontrolního seznamu, bude tato informace zaslána zákazníkovi a nám, my pak jdeme k dalšímu kroku.

Dále náš agent v Číně organizuje dopravu nákladu ze skladu odesílatele na svůj sklad v Hongkongu. Na tomto skladu se provádí důkladná kontrola zboží a přebalování krabic, které byly během přepravy poškozeny. Poškození se rozumí i pomačkání a probodnutí. Obal by měl vypadat téměř dokonale, aby byl přijat na letištním terminálu.

Abychom snížili náklady na přebalení, máme smlouvu s některými výrobci o kompletaci zásilek určitým množstvím dodatečných složených prázdných krabic. Pak přebalování je rychlejší a levnější. Ale většinou agent musí objednávat chybějící krabice od svých dodavatelů.

Po správném označení krabic nálepkami zboží putuje na terminál. Právě proto skladování a přípravné práce jsou organizovány v Hongkongu – aby mezi skladem a terminálem na letišti bylo co nejméně událostí, kvůli kterým dochází k poškození obalu.

Jak tyto operace zdražují přepravu?

Asi 8 dolarů stojí přebalování jedné krabice a půl dolaru – označení jedné krabice. Když je těchto krabic 200 kusů, z nichž část je poškozena, může být tato částka dost citelná. Ale je nezbytná. Jeden zákazník na svou vlastní odpovědnost nám dal pokyny odeslat zboží “tak, jak to je“, bez doporučené námi přípravy („dříve jsme tak vozili – šlo to“) – to byl první a jediný případ v naší praxi, kdy naše zboží nepřijali.

Sazby za přepravu z důvodu naší „výjimečnosti“ nebudeme zvyšovat, protože máme zájem o rozvoj všeho nákladního potenciálu našich zákazníků. Ti, kteří dováží baterie, obvykle dováží i různé další doplňky pro gadgets – pro nás je výhodné jim nabídnout zajímavé sázky po celém rozsahu.

Termín dodání?

Pokud je vše v pořádku, je možné stihnout přepravu do 5 dnů, ale nejčastěji – do 7 dnů. Pro leteckou dopravu se to nepovažuje za velmi rychlé, ale s ohledem na nebezpečné zboží, které je třeba řádně kontrolovat a náležitě vystavovat dokumenty, termíny jsou dostatečně pružné.