Přehled českého trhu za první pololetí roku 2017

CZ.pngČeská republika

1. Dynamika makroindikátorů

Statistika zahraničního obchodu podle státních orgánů

Leden–červen 2016

Leden–červen 2017

Absolutní přírůstek

Míra přírůstku

Obchodní obrat, tisíc dolarů

154 718 682

163 057 203

8 338 521

5,4%

Objem dovozu, tisíc dolarů

71 270 015

76 434 204

5 164 189

7,2%

Objem vývozu, tisíc dolarů

83 448 667

86 622 999

3 174 332

3,8%

Saldo zahraničního obchodu, tisíc dolarů

12 178 652

10 188 795

-1 989 857

-16,3%


Podle Českého statistického úřadu, obrat zahraničního obchodu České republiky v lednu až červnu 2017 činil 163,1 miliardy dolarů, což představuje nárůst ve srovnání s lednem až červnem 2016 o 5,4%, zatímco vývoz činil 86,6 miliard dolarů (+3,8%) a dovoz – 76,4 miliard dolarů (+7,2%). Na celkovém objemu obchodu v lednu až červnu 2017 činil vývoz 53,1%, dovoz – 46,9%. Pozitivní saldo zahraničního obchodu se ve srovnání s lednem až červnem roku 2016 snížilo o -16,3% na 10,2 miliardy dolarů.

Dynamika zahraničního obchodu (podle Eurostat)

Podle údajů Eurostat (automobilová doprava) v lednu až červnu 2017 se objem dovozu ve fyzických jednotkách z České republiky do Evropské unie činil 18 896 780 tun, což představuje nárůst ve srovnání s lednem až červnem 2016 o 1,3%. Objem vývozu v sledovaném období v roce 2017 činil 23 186 158 tun, což představuje nárůst o 4,8% oproti stejnému období roku 2016.

Objem trhu (automobilová doprava) v lednu až červnu 2017 činil v dovozu 18 770 951 tunu, což představuje nárůst o 1,3%, vývoz klesl o 1,8% a činil 21 456 678 tun v lednu až červnu 2016.

Hlavní obchodní partneři České republiky (automobilová doprava)

Nejvýznamnějšími zahraničními obchodními partnery České republiky v zemích EU v roce 2016 byly Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko, Itálie, Maďarsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Španělsko, které tvořily 93% obratu zahraničního obchodu.

Podíl největších partnerů v sledovaném období byl 34% pro Německo, 16% pro Polsko a 14% pro Slovensko.

Чехия1.PNG

Dynamika spolupráce České republiky s hlavními obchodními partnery (automobilová doprava)

Rating vývozních obchodních partnerů je v klesajícím pořadí od největšího podílu k nejnižšímu v procentech.

Obchodní partneři České republiky (země-příjemce)

Podíl zemí-příjemců na celkovém vývozním obratu

Absolutní přírůstek

Míra přírůstku

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

Německo

36%

218 607

3%

Slovensko

14%

72 424

2%

Rakousko

13%

249 413

10%

Polsko

13%

115 269

4%

Itálie

5%

14 592

2%

Maďarsko

4%

84 426

11%

Francie

3%

46 283

7%

Spojené království

2%

-5 853

-1%

Belgie

2%

1 751

0%

Nizozemsko

2%

17 123

5%

Španělsko

1%

-16 177

-5%

Rumunsko

1%

-22 907

-8%


Rating dovozních obchodních partnerů v sestupném pořadí od největšího přírůstku k nejnižšímu v absolutním vyjádření (v tunách)


Obchodní partneři České republiky (země-odesílatelé)

Podíl zemí-odesílatelů na celkovém dovozním obratu

Absolutní prírůstek

Míra přírůstku

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

6 měsíců 2017 k 6 měsícům 2016

Německo

32%

75 386

1%

Polsko

20%

33 366

1%

Slovensko

13%

15 140

1%

Rakousko

8%

44 166

3%

Itálie

5%

51 041

6%

Nizozemsko

4%

-9 780

-1%

Maďarsko

3%

33 938

6%

Belgie

3%

79 861

14%

Francie

3%

-64 117

-11%

Španělsko

2%

-13 626

-3%

Spojené království

1%

27 928

16%

Švédsko

1%

14 367

9%


2. Změny komoditní struktury českého vývozu a dovozu se zeměmi EU (automobilová doprava)

чехия 2.PNG

V komoditní struktuře českého vývozu v lednu až červnu 2017 převládá dopravní technika, zařízení, průmyslové výrobky (32,9% z celkového objemu vývozu; -1,7 procentních bodů ), zemědělské produkty (18,2%; + 0,8 procentních bodů), potraviny a krmiva pro zvířata (11,3%; -0,1 procentních bodů), stavební materiály (11,2%) atd.

товарная сртуктура импорта чехии.PNG

Největší podíl na dovozu v lednu až červnu 2017 zaujímají dopravní technika, zařízení a průmyslové výrobky (30,3% z celkového dovozu, -1 procentní bod), kovy a kovové výrobky (17,2%; -1,4 procentních bodů), chemické výrobky (13,8% -0,3 procentních bodů), potraviny a krmiva pro zvířata (11,2%; -0,1 procentních bodů), zemědělské produkty (10,1%; -0,5 procentních bodů) ), stavební materiály (9,3%; -1 procentní bod) atd.

абсолют прирост чехия.PNG

Po dobu 6 měsíců 2017 ve srovnání se stejným obdobím 2016 největší nárůst exportu byl zaznamenán v dalších kategoriích: zemědělské produkty 377 273 tuny (+ 9,8%), chemické výrobky 268 823 tuny (+ 13,2%), stavební materiály 124 224 tuny (+5 %), rudy 110 705 tun (+ 22,2%), potraviny a krmiva pro zvířata 87 861 tuna (+3,5%), tuhá paliva a minerály 75 126 tun (+ 27,4%), ropné produkty 52 286 tun (+9,5%), hnojiva 25 717 tun (+ 17,4%). Negativní dynamika vývozních dodávek byla zaznamenána u takových komoditních skupin: dopravní technika, zařízení, průmyslové výrobky -588 tun (-0,01%), kovy -22 092 tun (-1%).

Přírůstek dovozu se utvořil v některých kategoriích, jako jsou: kovy a kovové produkty o 308 287 tun (+ 10,5%), stavební materiály 194 339 tun (+ 12,5%), rudy 19 800 tun (+7,8%) tuhá paliva a minerály 19 038 tun (+ 7,1%), potraviny a krmiva pro zvířata 1 400 tun (+ 0,1%). Pokles dovozu v lednu až červnu 2017 byl zaznamenán v kategoriích: chemické výrobky -21 598 tun (-0,8%), hnojiva -26 092 tuny (-5,5%), ropné produkty -61 723 tuny (-10,2%) , zemědělské produkty -71 682 tuny (-3,6%), dopravní technika, zařízení, průmyslové výrobky -113 795 tun (-2%).

Přehled připravilo Oddělení marketingu TELS na základě vnějších zdrojů.