Označit 30 000 importovaných výrobků během přepravy (případ)

Označení EAS (Eurasian Conformity) je povinné „před dovozem“

EAC.jpgPodle Technických předpisů Eurasijské hospodářské unie (EAHU) určitá kategorie zboží podléhá povinné certifikaci a deklarování na shodu o dodržování bezpečnostních požadavků při dovozu na území EAHU. Tato kategorie zboží může být propuštěna do volného oběhu na trhu členských zemí EAHU pouze pod podmínkou, že jsou opatřeny značkou EAS (EAC). V okamžiku předání prohlášení celnímu úřadu je absence označení dováženého zboží klasifikována jako správní delikt a má za následek uložení pokuty s případnou konfiškácí zboží.

V praxi obvykle nedochází ke konfiskaci, ale zaplacení pokuty nezbavuje dovozce povinnosti nanést značku EAS (pokud samozřejmě neplánuje vrátit zboží dodavateli). Dovozce je nucen organizovat označování dováženého zboží na сelním skladu, což znamená dodatečné výdaje včetně nákladů na skladování, nakládku a vykládku zboží. Není nutné zapominát také na termíny. Vzhledem k lhůtám pro případ správního porušení bude možné vyzvednout zboží v nejlepším případě po dvou měsících.

Stojí za zmínku, že mnozí z účastníků zahraničního ekonomického obchodu a zástupci právních kanceláří nepovažují výklad přijatých ustanovení Technických předpisů EAHU Federální celní službou Ruské federace za správný a zpochybňují opodstatněnost zavedených překážek pro dovoz neoznačeného nákladu. Nejvyšší soud však podpořil pozici celních orgánů ohledně odmítnutí dovozu zboží bez označení schváleného Technickými předpisy.

Dodavatel nemůže organizovat označení

Ne všichni zahraniční výrobci souhlasí s tím, že odběrateli poskytnou potřebné označení zboží ze zemí EAHU. Co by v tomto případě měl učinit dovozce?

Existují dvě možnosti:

1) Dovézt zboží na území EAHU a před podáním prohlášení organizovat označení. Označení zboží je povoleno celnicí provádět pouze na celním skladu, takže je nutné přesunout zboží z celního terminálu (dočasného skladu) na celní sklad. Poté, co bude zboží označeno, je možné podávat celní prohlášení a zboží propustit. Taková varianta nebude klasifikována jako správní delikt, ale bude spojena s významnými náklady; v případě velké zásilky zboží budou tyto náklady velmi vysoké.

2) Organizovat označení zboží na cestě před příjezdem na celní terminál (dočasný sklad).

Druhou variantu může zajistit poskytovatel logistických služeb s příslušnými technickými a organizačními možnostmi.

Полик.jpgVitalij Polik, zástupce vedoucího Oddělení sběrných nákladů skupiny společností TELS:

„Služba označování výrobků je pro naše specialisty již „standardní“ a je prováděna v rámci komplexního zákaznického servisu. Někdy dovážející společnosti z vlastní iniciativy přijmou rozhodnutí o změně původního vzhledu produktu a pověří poskytovatele logistických služeb provádět práce s nákladem: přebalit, změnit sortiment v balíku, dokompletovat nějaký další produkt, atd. Často musíme provádět označení desítek tisíc kusů zboží.“

Níže je uveden jeden z podobných případů pro organizaci manipulace s velkou zásilkou v průběhu jejího doručení z praxe TELS.

TELS poskytuje komplexní služby pro mezinárodní nákladní přepravu. TELS je mezinárodní skupina společností s evropskými standardy kvality služeb, potvrzenými certifikáty ISO9001:2015, 14001:2015, SQAS. Flexibilita a schopnost řešit složité problémy Zákazníka je to, co nás odlišuje od jiných. Dnes TELS je: 17 let úspěšného působení na mezinárodním trhu logistických služeb; 11 poboček ve Velké Británii, Německu, Polsku, České republice, Bělorusku, Rusku a na Ukrajině; více než 800 odborníků; celkový vozový park partnerských společností TELS čítá přibližně 120 000 jednotek; přímé smlouvy s největšími námořními linkami, provozovateli železnic a leteckými společnostmi; vlastní středisko firemní výuky; 240 nákladních vozidel a vlastní dopravní podnik; pojištění odpovědnosti před Zákazníky ve výši 2 500 000 eur.

Dodávka zboží se zpracováním v tranzitu

Pro jednoho ze Zákazníků potřebovala skupina společností TELS organizovat dodávku velké zásilky osvětlovacích zařízení a výrobků pro domácnost ze západní Evropy do Ruské federace.

Požadavky na realizaci úkolu:

 • před dovozem do Ruska musí být všechny výrobky označeny značkou EAS a návody na použití v ruském jazyce musí být vloženy do obalů;
 • počet výrobků na zpracování – 29 600 kusů (!);
 • dodací lhůta by neměla být významně zvýšena.

Platná v té době podniková schémata a praxe práce se zbožím nemohly zajistit rychlé označování takového množství zboží – bylo nutné vyvinout nový systém dodávky. Odborníci skupiny společností TELS vytvořili řadu řešení, která podle plánu měla zajistit splnění všech podmínek. Dále byla vyžadována jejich realizace v praxi.

Etapa 1. Příprava tiskovin

V době převzetí žádosti o přepravu klient neměl požadovaný počet štítků (nálepek) a návodů na použití.

Pro urychlení procesu výroby tištěné produkce a včasné její dodání do konsolidačního skladu pracovníci TELS si vyžádali od Zákazníka polygrafické makety a sami organizovali tisk štítků a návodů na použití v tiskárně. K termínu, kdy zboží dorazilo na konsolidační sklad (2 dny od obdržení žádosti), byla již připravena všechna potřebná tištěná produkce.

Etapa 2. Dopracování a dodání nákladu

Bylo nutné zpracovat 29 600 výrobků v individuálních obalech. K tomu bylo nutné rychle a přesně se zachováním původního vzhledu výrobků:

 1. Odstrait fólii z palety.
 2. Otevřít krabice s výrobky.
 3. Otevřít každé jednotlivé balení s výrobkem.
 4. Vyjmout výrobek a nanést označení EAS.
 5. Vložit výrobek do balení spolu s návodem na použití v ruském jazyce.
 6. Zabalit všechno a dát paletu s krabicemi do původní podoby.

K realizaci tohoto úkolu byl vytvořen pracovní tým, který do 48 hodin na konsolidačním skladě skupiny společností TELS připravil zboží pro přepravu do Ruska. Tento náklad dorazil na cílový celní úřad podle plánovaných termínů.

Výsledek

Klient obdržel zboží včas a splnil veškeré povinnosti dodávek vůči svým kontrahentům.

V procesu řešení problému odborníky skupiny společností TELS byl vyvinut a realizován v praxi nový postup pro urychlené zpracování velkých nákladových zásilek, což je dnes jednou z nejpopulárnějších doplňkových služeb (spolu s celním odbavením a logistickou expertizou).

Podle vlastních statistik skupiny společností TELS je hlavním označovaným zbožím:

 • potravinářské výrobky;
 • domácí spotřebiče
 • kabely, vodiče, šňůry, prodlužovací kabely;
 • výrobky lehkého průmyslu (látky, oděvy, obuv, domácí textil, kožené a kožešinové výrobky);
 • parfumerie a kosmetické výrobky;
 • hračky.

Požadavky na označování zboží v zemích EAHU

Podle Technických předpisů EAHU, musí být všechna označení nanesena na výrobky před propuštěním zboží do volného oběhu, což pro dovezené zboží znamená „před dovozem“ na území členských států EAHU. Označení musí být provedeno v ruském jazyce nebo v úředním jazyce členského státu Celní unie, na jehož území je tento výrobek prodáván spotřebiteli.

Označení výrobků musí být čitelné a přístupné pro kontrolu a identifikaci. 

Označení lze nanést na:

 • výrobek;
 • štítek nebo visačku připevněnou k výrobku;
 • balení výrobku;
 • balení skupiny výrobků nebo vložený reklamní letáček do výrobku.

Označení potravin má obsahovat:

 • název výrobku a jeho typ, druh, značku;
 • název země, výrobce a jeho adresu;
 • čistou hmotnost nebo objem výrobku;
 • složení – názvy hlavních ingrediencí, ze kterých se skládá výrobek, včetně potravních doplňků;
 • výživovou hodnotu (obsah kalorií, množství bílkovin, tuků a jednoduchých cukrů, stejně jako přítomnost vitaminů);
 • podmínky skladování;
 • trvanlivost, datum výroby;
 • způsob přípravy (pro polotovary a výrobky určené k dětské výživě);
 • doporučení pro použití (pro biologicky aktivní látky);
 • označení normativního a technického dokumentu, na jehož základě bylo zboží vyrobeno; informace o potvrzení certifikace shody.

Označování nepotravinářských výrobků má obsahovat:

 • název produktu;
 • název země, výrobce, jeho adresu;
 • účel (rozsah použití);
 • základní vlastnosti a charakteristiky;
 • pravidla a podmínky pro účinné a bezpečné používání;
 • označení normativního a technického dokumentu, na jehož základě bylo zboží vyrobeno;
 • informace o potvrzení certifikace shody.

Je důležité si přitom uvědomit: v souladu s rozhodnutím komise Celní unie č. 711 výrobci a dovozci (dodavatelé) produkce mají právo ji označovat značkou EAS pouze v případě, že výrobek podstoupil všechny postupy hodnocení shody zavedené technickými předpisy EAHU.

Přečtěte si další informace o službě, pošlete aplikaci nebo položte otázku

konotop_411.jpg