Optimistické trendy na trhu nákladní automobilové dopravy v Rusku

Ruský trh automobilové nákladní dopravy v průběhu první poloviny roku 2016 demonstroval řadu pozitivních trendů.

Například v oblasti mezinárodní nákladní přepravy z EU do Ruska bylo pozorováno snížení negativní dynamiky. Za období leden-květen 2016 se objem nákladní automobilové dopravy z EU do Ruské federace fyzicky snížil o 6,4% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zatímco za období leden-březen negativní dynamika činila -10%.

Další dobré znamení: za prvních sedm měsíců roku 2016 prodeje v Rusku nákladních automobilů celkovou hmotností nad 14 t ukázaly nárůst o 24% oproti stejnému období loňského roku (podle sdělení tiskové služby KAMAZ).

Také podle Asociace námořních obchodních přístavů za první polovinu roku 2016 z ruských námořních přístavů prostřednictvím automobilové dopravy bylo posláno 15,2 mln t nákladu, což je o 9,5% více než ve stejném období roku 2015.

Všechny tyto faktory dohromady svědčí o určitém „oživení“ na trhu automobilové nákladní dopravy v Rusku.

Podle údajů Oddělení marketingu TELS, internetových zdrojů rzd-partner.ru, logistic.ru