TELS GLOBAL: Optimalizace logistiky mezi Polskem, Německem, Velkou Británií, Francií, Balkánem a Českou republikou

Strukturální řešení společnosti TELS GLOBAL podnítila růst služeb v dopravních směrech mezi Polskem, Německem, Francií, Českou republikou, Velkou Británií, Balkánem a dalšími evropskými zeměmi.

V listopadu loňského roku byly ve struktuře varšavské pobočky společnosti TELS GLOBAL za účelem posílení práce na perspektivních logistických směrech zřízeny samostatné strukturální divize - oddělení pro Německo, oddělení pro Balkán, oddělení pro Itálii a Velkou Británii a oddělení pro Francii. V České republice a ve Velké Británii již dlouhodobě existovaly pobočky TELS GLOBAL, které zajišťovaly součinnost s polskými kancelářskými jednotkami při organizaci přeprav.

Výsledkem strukturálních změn bylo vytvoření nových možností v organizaci logistických řetězců mezi zeměmi Evropské unie, optimalizace práce s dopravními společnostmi a zvýšení konkurenceschopnosti nabídek pro vlastníky nákladu.

Ke zvýšení a posílení spolupráce se zákazníky a partnery přispěla také standardizace klíčových obchodních aspektů. V podnikání společnosti byly zavedeny vysoké standardy řízení, potvrzené certifikáty autoritativních auditorských a ratingových společností:

1. Čtyři certifikáty ISO:

  • Systém řízení kvality - ISO 9001:2015;
  • Systém environmentálního managementu - ISO 14001:2015;
  • Systém řízení bezpečnosti informací - ISO 27001:2013;
  • Systém řízení bezpečnosti dodavatelského řetězce - ISO 28000.

2. Certifikace Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC) - SQAS.

3. Vysoké hodnocení (horních 25 procent) v hodnocení EcoVadis (požadavky ESG).

4. Vysoké limity pojištění odpovědnosti speditéra vůči zákazníkům (2 500 000 eur na každou pojistnou událost) jsou doplňkovým faktorem pojištění rizik pro podnikání zákazníka.

Vyzýváme vlastníky nákladu ke spolupráci na organizaci spolehlivých udržitelných dodavatelských řetězců pro vaše podnikání!

Kontakty na specialisty:

KAROL ZAWISTOWSKI (ENG / PL)
Тel.: + 48 22 517 90 29 (ext. 2162)
Mob.: +48 537 966 495
E-mail:k.zawistowski@telsglobal.com

LUDMILA BEZMEN (ENG / CZ)
Тel.: +48 225 11 24 70 (#2160), +420 234 076 589
Моb: +48 534 989 477
Email: bezmen@telsglobal.com

Požádejte o výpočet: Silniční přeprava