Obrat kontejnerů největšího evropského přístavu ve třetím čtvrtletí opět rostl

Obrat kontejnerů přístavu v Rotterdamu, kterým projde asi třetina všech kontejnerů převážených přes severoevropské přepravní uzly, ve třetím čtvrtletí obnovil růst, a to navzdory téměř úplnému zastavení kontejnerového obchodu s Ruskem.

V červenci až září přístav odbavil 3,72 milionu TEU. To je o 2 % více než v předchozím čtvrtletí, pokles ve srovnání s ukazateli z předchozího roku se zkratil z téměř -7 % na -4,5 %.

Objemy odbavení kontejnerového nákladu v hmotnostním vyjádření dosáhly ve třetím čtvrtletí 35,75 mil. tun. To je o 8 % méně než o rok dříve, ale v předchozím čtvrtletí byl rozdíl jedenapůlkrát větší – více než -12 %.

Zpráva přístavního úřadu uvádí, že pokles obratu je způsoben ukrajinskou krizí a téměř úplným zastavením kontejnerového obchodu s Ruskem, který dříve tvořil asi 8 % z celkového obratu kontejnerů v přístavu. Zpomalení poklesu je způsobeno postupným snižováním přetížení a obnovou dodavatelských řetězců.

Celkový obrat nákladů v přístavu za prvních devět měsíců činil 351 milionů tun, což je o zlomek procenta více než o rok dříve. Struktura obratu nákladů zároveň prochází významnými změnami ve spojení se sankcemi vůči Rusku a změnami ve struktuře světového energetického trhu. Přístav prudce zvýšil objemy odbavení uhlí a LNG, zatímco obrat ropných produktů, agroprůmyslových a hutnických nákladů je výrazně nižší než v předchozím roce.