Objemy globálního trhu kontejnerové dopravy rostou a tvoří rekordy

Podle údajů statistického servisu Container Trade Statistics (CTS) činily objemy globálního trhu kontejnerové dopravy v únoru 13,3 milionů TEU, což je o 12 % více než o rok drive. Tyto objemy přesahují únorový ukazatel předkoronakrizového roku 2019 téměř o 14 %.

Objemy nakládky naložených kontejnerů dosáhly v únoru nového rekordu, vyššího než v roce 2021 a 2022.

Rekordně vysoké ukazatele objemů trhu námořních kontejnerových přeprav jsou především zajištené asijským segmentem. Růst však zaznamenáváme i na dalších regionálních trzích: evropský dovoz se zotavil na úroveň roku 2022, export již získal nazpět polovinu zaostávání za ukazateli 2022/2019.

Index sazeb CTS v únoru zůstal stabilní na lednové úrovni po prudkém skoku na konci roku 2023. Tento skok byl způsoben propuknutím krize lodní dopravy v Rudém moři.