Obchodní informace partnerů TELS jsou chráněny podle standardu ISO 27001

ISO_27001_Logo.jpg 17. října 2019 společnost TELS úspěšně prošla certifikací Systému managementu informační bezpečnosti na odpovědnost mezinárodnímu standardu informační bezpečnosti ISO 27001.

Audit provedl Certifikační orgán TÜV (Německo).

INFORMACE. ISO/IEC 27001 je jedním z klíčových a nejúčinnějších nástrojů pro řízení a ochranu informací. Standard stanoví požadavky na zpracování, uplatnění, fungování, monitorování, analýzu, podporu a zlepšení zdokumentovaného systému řízení informační bezpečnosti v kontextu stávajících obchodních rizik organizace. Objekty Systému manadementu bezpečnosti informací jsou veškerá informační aktiva: papírové a elektronické dokumenty, počítače, informační systémy, sítě, pracovníci, kteří ukládají a zpracovávají informace.

Co tento certifikát dává společnosti a jejím zákazníkům?

Hlavní výhodou zavedení Systému managementu informační bezpečnosti je odhalení nejnebezpečnějších hrozeb a vytvoření efektivního systému zabezpečení informační bezpečnosti pro úspěšný dlouhodobý rozvoj podniku.

Přítomnost certifikovaného Systému managementu informační bezpečnosti má následující účinky:

  • minimalizace rizika neautorizovaného přístupu k obchodním informacím;
  • zvýšení transparentnosti procesu informačního managementu;
  • posílení pozic společnosti v mezinárodních ratinzích;
  • demonstrace kontrahentům a zákazníkům vysoké úrovně spolehlivosti své organizace;
  • zvýšení atraktivity společnosti pro nové partnery;
  • zvyšování konkurenční výhody na trhu.

Certifikace na odpovědnost standardu ISO/IEC 27001 průkazně demonstruje našim obchodním partnerům a zákazníkům, že organizace zavedla efektivní řízení informační bezpečnosti a že jejich obchodní informace jsou spolehlivě chráněny.