Nový úspěch společnosti TELS v oblasti podnikové sociální zodpovědnosti

V červenci letošního roku společnost TELS opět prošla auditem dodržování zásad podnikové sociální zodpovědnosti a zvýšila své skóre o 8 bodů!

Připomeňme, že v loňském roce společnost TELS poprvé prošla auditem na platformě EcoVadis z iniciativy jednoho ze svých klíčových klientů, se ziskem 56 bodů a Stříbrné medaile, která se uděluje za umístění v TOP 25% mezi všemi společnostmi. Je to zcela vzácný případ, kdy nová společnost na platformě okamžitě vyšplhá na takové pozice v hodnocení. V roce 2021 jsme tento ukazatel vylepšili a získali 64 bodů ze 100.

EcoVadis je mezinárodní platforma pro spolupráci společností, které monitorují výkonnost dodavatelů v rámci globálního dodavatelského řetězce. Největší světové mezinárodní korporace používají nástroje EcoVadis k posouzení své globální dodavatelské základny. S platformou pracuje asi 70% mezinárodních společností ze 155 zemí.

Hodnocení úrovně společenské odpovědnosti firem je tvořeno na základě hodnocení jejich aktivit v následujících oblastech:

  • Životní prostředí.
  • Pracovní a lidská práva.
  • Obchodní etika.
  • Udržitelné zakázky.

Činnosti TELS jsou založeny na zásadách obchodní etiky, které vyžadujeme, aby se jimi řídili nejen zaměstnanci, ale také obchodní partneři. Jsou zakotveny v „Firemních standardech“ společnosti: orientace na zákazníka; orientace na výsledek; týmová práce; flexibilita; inovace; zodpovědnost.

Společnost TELS věnuje velkou pozornost problémům, které přímo nesouvisejí s obchodem – environmentální kampaně, charitativní činnost, podpora sportovních iniciativ, cílená pomoc. Moderní podnikání musí pochopit, že nemůže existovat mimo společnost, aniž by se zapojilo do řešení jejích problémů. Jsme velice rádi, že akce společnosti a iniciativy našich zaměstnanců jsou uznávanými organizacemi vysoce oceňovány.

csm.png