Nové požadavky na dopravce v Evropě v roce 2019

Od ledna – nový nástroj pro kontrolu emisí CO2

VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) je nový nástroj vyvinutý Evropskou komisí pro stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva těžkých vozidel (nákladních automobilů, autobusů) vážících při plném zatížení více než 3,5 tuny.

Normy pro přípustné emise CO2 jsou stanoveny v závislosti na celkové hmotnosti vozidla, jeho siluetě, vlastnostech a objemu motoru, čelní ploše.

Od 1. ledna 2019 bude tento nástroj povinný pro nové nákladní automobily určitých kategorií vozidel v souladu s právními předpisy o certifikaci. Údaje o emisích CO2 a spotřebě paliva zjištěné pomocí systému VECTO budou sledovány, oznamovány Komisi a zveřejněny pro každý z těchto nových nákladních automobilů.

Bez dodržování norem VECTO dopravci nebudou moci získat certifikát pro práci na evropském trhu. (Přečtěte si více – https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vecto)

Od června – nové tachografy

V souladu s přílohou 1c k nařízení EU č. 165/2014 bude od června vyžadováno, aby dopravci nainstalovali tachografy nové generace na nákladní automobily s nosností vyšší než 3,5 tuny. Tyto „inteligentní“ tachografy mohou současně zaznamenávat a zobrazovat údaje o pracovním a odpočinkovém režimu řidiče, jakož i geolokaci polohy nákladního automobilu prostřednictvím vestavěného bezdrátového modulu satelitní komunikace GNSS.

Díky používání technologie Dedicated Short-Range Communications (DSRC) pracující na krátké vzdálenosti budou právní orgány schopné kontrolovat práci řidičů na dálku bez přerušení pohybu automobilů. Také v nových tachografech jsou vylepšeny funkce zabezpečení a zachování dat o řidiči. Pro práci s novými tachografy podniky budou muset aktualizovat software.

Od září – zavedení standardu Euro 6d

Nejnovější ekologická norma pro motor Euro 6d bude zavedena od 1. září. Výrobci automobilů, podle příkladu společnosti Volvo Trucks, plánují zavedení nových a vylepšených modelů nákladních automobilů standardu Euro 6d. To zatím nebude mít vliv na práci dopravců v Evropě.

Aktualizace silničního balíčku mobility

Předpokládá se, že po volbách do Evropského parlamentu (v květnu) a jmenování nového týmu odborníků budou přijaty změny mnoha ustanovení balíčku mobility, který doporučuje řadu změn v oblasti silniční dopravy, zejména pokud jde o podmínky pro provádění kabotáže.

***

Andrej Abragimovič, ředitel společnosti TELS CARGO: „Evropská unie neustále zvyšuje laťku požadavků a posiluje kontrolu nad užitkovými vozidly na svých silnicích.

Vůči balíčku mobility západoevropští dopravci zasílají aktivní požadavky na zavedení norem, které by zakazovaly řidičům trávit čas odpočinku v kabinách vozidel. I v těch, kteří jsou pro toto zvlášť přizpůsobeny. Ve „staré“ Evropě tato pravidla již fakticky platí ve mnoha zemích, po zavedení těchto omezení v rámci balíčku mobility budou muset dopravní společnosti z východní Evropy je také dodržovat. Existují také iniciativy týkající se povinného návratu vozu po jízdě do země původu. Většina ministrů dopravy zemí EU již hlasovala pro všechny tyto požadavky. Evropská komise se zatím naštěstí zdržela takových radikálních změn, ale zdá se, že je to otázka času.

Zatím některé země EU za účelem ochrany svých trhů zavedly zákony upravující minimální platby pro vyslané na služební cestu zaměstnance (což platí i pro řidiče), kteří pracují na jejich území. V současné době tato praxe již platí ve 14 zemích EU. Za porušování těchto zákonů byly zavedeny obrovské pokuty – například ve Francii tyto částky dosahují 3 000 eur pro každého zaměstnance.

Pravidla zpřísňující kontrolu technického stavu vozidel a umožňující silniční kontrolu užitkových vozidel bez ohledu na zemi jejich registrace byla schválena v EU v roce 2014, od května 2018 se tato pravidla stala povinnými ve všech členských státech EU a k takovým kontrolám začalo docházet častěji“.

Použité zdroje: AutoTransInfo, Evropská komise, portál „Gruzoviki i dorogi“