Nové oddělení Velké Británie a Irska

V lednu 2015 bylo založeno nové oddělení TELS, které se specializuje na území Velké Británie a Irska. Jeho hlavním úkolem je organizace přeprav z Velké Británie do zemí SNS.

Skupina společností TELS zajišťovala přepravy pro dané destinace již v minulosti, díky čemu vybudovala síť stálých zákazníků a dopravců. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní vztahy jsou pro TELS velmi perspektivní, vedení společnosti rozhodlo se založit nové oddělení se specializací na Velkou Británii a Irsko. Důležitým aspektem je rovněž fyzická přítomnost TELS v této geografické škále logistického trhu.

Díky pobočce TELS v Londýně zdokonalí se spolupráce s klienty TELS v rámci přeprav z těchto destinací, a také společnost zdokonalí spolupráci s rezidenty na území VB.

***

Zpráva TELS.

Logistický trh zaměřený na přepravy z Velké Británie do zemí SNS je poměrně malý, nicméně má dobré perspektivy pro rozvoj v budoucnu. V roce 2011 objem importu z Velké Británie do Ruska činil pouze 6,4 tisíc tun. V roce 2012 se objem zvedl na 95,8 tisíc tun, v roce 2013 – na 108,2 tisíc tun (podle údajů převzatých z Eurostatu).

V roce 2014, kdy došlo k poklesu importu z EU, import silniční přepravy z VB do Ruska poklesl přibližně o 9%, přesto jej odborníci považují z a velmi perspektivní.

V rámci importu z Velké Británie převládá následující produkce:

Zdravotnické zařízení, farmacie, parfumerie, výrobní zařízení, plasty, chemické preparáty, potravinové ingredience, barvy a laky, papír a karton, dopravní zařízení, pivo, textil.

***

Kontakty Oddělení Velké Británie a Irska pobočka v Londýně:

Suite 4, 11 Rosemont Road, Hampstead, LondonNW3 6NG, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 20 7431 3800. Fax: +44 (0) 20 7433 3160

Е-mail: inbox@telsgroup.com