Nová automobilová dopravní společnost TELS v České republice

TELS CARGO Za účelem rozvoje servisního potenciálu skupiny společností TELS a optimalizace schémat dodávek nákladu byla v České republice založena nová automobilová dopravní jednotka TELS CARGO na základě kanceláře TELS, která působí v Praze od roku 2011.

Pro český vozový park TELS bylo objednáno 20 automatických spřáhel na tahačích MAN s návěsy KRONE a 20 návěsů MEGA (KRONE MegaLiner) o výšce 3 metry. 6 návěsů MEGA již bylo uvedeno do provozu a začalo přepravovat zboží z Evropy do Ruské federace. Během léta 2019 bude park plně vybaven určeným počtem vozidel.

Vozidla s českou registrací zjednodušují organizaci logistiky mezi Českou republikou a zeměmi SNS, což mimo jiné umožňuje optimalizovat procesy dodávek nákladu v souvislosti s nedostatkem povolení pro mezinárodní silniční dopravu.

„Vozový park s českou registrací vozidel nám umožní rozvíjet služby ve směru Česká republika – Rusko (import, export), neboť se jedná o dvoustranné přepravy, pro které obvykle je dostatek povolení. Naše práce nebude ve stejné míře ovlivněna neustálým snižováním kvót polských tranzitních povolení pro ruské dopravní společnosti,“ uvedl Andrej Abragimovič, ředitel autodopravního obchodu společnosti TELS.

V budoucnu vozidla TELS českého vozového parku budou moct snadno vstoupit do segmentu vnitroevropské silniční nákladní dopravy.

Disponování návěsy MEGA ve vozovém parku za určitých okolností snižuje náklady na dodávku pro zákazníka díky většímu objemu nakládu. Kromě zvýšeného nákladového prostoru umožňuje konstrukce nových návěsů pohodlně naložit až 3 metry vysoké zatížení.

„V našem ruském vozovém parku je již v provozu 40 návěsů MEGA. Bohužel jsou jen necelé tři metry vysoké a je obtížné nakládat pomocí automatického nakládače zboží v blízkosti maximální výšky – nakladač potřebuje rezervní prostor shora. Nová MEGA umožňuje bezpečně zvednout střechu až do výšky 30–40 centimetrů a nakládat zboží vysoké 3 metry,“ vysvětluje Andrej Abragimovič.

 MAN_MEGA.jpg

MEGA-1.jpg      п.стойка-600.jpg

MEGA-zagr.jpg

Vlastní vozový park TELS se v současné době skládá ze 300 automatických spřáhel na bázi tahačů MAN a VOLVO s naklápěcími návěsy různých provedení. Do konce roku 2019 se plánuje zvýšení vozového parku na 350 kusů kolejových vozidel, s registrací v Rusku a České republice.