Největší evropské přístavy výrazně omezily obrat kontejnerů

Kontejnerový obrat největšího kontejnerového přístavu v Evropě – Rotterdamu, kterým projde asi třetina všech kontejnerů, které procházejí severoevropskými přístavními uzly – dosáhl za první tři měsíce roku 2023 3,2 milionu TEU, což je o 11,6 % méně než o rok dříve a 13,5 % méně než v předkovidovém roce 2019.

Zpráva přístavní správy připisuje pokles kontejnerového obratu téměř úplnému zastavení kontejnerového obchodu s Ruskem, což snížilo objem obratu v přístavu o 8 %, a prudkému poklesu poptávky po lodní dopravě na obchodních trasách s Asií (-14 %).

Hlavní konkurent Rotterdamu, přístav Antverpy, podle zveřejněné zprávy z přístavu snížil v prvních třech měsících svůj kontejnerový obrat o 5,7 % ve srovnání s minulým rokem na 3,1 milionu TEU.