V EU se snižuje počet řidičů z Ukrajiny a Běloruska, nahrazují je pracovníci z Asie

Kvůli válce na Ukrajině zmizelo z evropského dopravního trhu 166 tisíc řidičů nákladních vozidel z Ukrajiny, Běloruska a Ruska, informuje nizozemský oborový portál Nieuwsblad Transport. Od začátku války odešly desítky tisíc Ukrajinců.

V loňském roce odborníci předpovidali, že trh ztratí ještě více řidičů, a že odvětví bude těžce zasaženo nedostatkem personálu. Očekávaný odliv však nenastal. Nákladní dopravci přiznávají, že odjezd Ukrajinců byl znatelný, ale v dlouhodobém výhledu se ukázal jako velmi omezený.

Tyto relativně malé změny na trhu práce v odvětví dopravy vedly k tomu, že evropské společnosti jsou nuceny najímat řidiče z jiných zemí – Kavkazu, Střední a Jihovýchodní Asie.

Nizozemský odborový svaz FNV podotkl, že do Evropy začali rychle přicházet pracovníci zTádžikistánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Dopravní společnosti z Litvy a Polska přiznávají, že zaměstnávají obyvatele těchto zemí. Jmenovitě přes tyto dvě zemí přichází za prácí do EU největší počet řidičů, kteří nejsou občany Evropské unie. Odhaduje se, že těmíto zeměmi projiždí přibližně 80 % zahraničních kamioňářů.

Podle informací poskytnutých polským Státním úřadem práce vydalo Polsko v roce 2022 více než 365 tisíc pracovních povolení cizincům ze zemí mimo Evropskou unii, nejvíc – občanům Ukrajiny (85 tisíc), Indie (42 tisíc), Uzbekistánu (33 tisíc), Turecka (25 tisíc) a Filipín (22 tisíc). Podstatná část – 19 %, totíž více než 70 tisíc lidí – byla zaměstnána v oblasti dopravy a logistiky, přičemž většina z nich (téměř 47 tisíc lidí) získala práci jako řidiče nákladních vozidel a autobusů.

Litva v loňském roce vydala více než 23 tisíc pracovních povolení cizincům ze třetích zemí. Nejvíce povolení bylo vydáno občanům Běloruska (42 %), Kyrgyzstánu (13 %), Uzbekistánu (11 %), Tádžikistánu (9 %) a Ukrajiny (5 %). Největší počet povolení – o něco méně než 17 tisíc, tedy 72 %, – bylo vydáno řidičům nákladních vozidel.

Zdroj: trans.info