Námořní linky ztrácejí kontejnery v moři. Jak chránit své zájmy?

V posledních měsících několik nákladních lodí ztratilo značné množství kontejnerů v průběhu různých událostí, uvedly noviny The Wall Street Journal.

16. ledna ztratila nákladní loď Maersk Essen s kapacitou více než 13 tisíc TEU během bouře v Tichém oceánu asi 750 kontejnerů. Předtím, v listopadu, byly z kontejnerové lodi One Apus bouří odplaveny asi dva tisíce kontejnerů. Loď mířila do Kalifornie, ale nakonec byla nucena zamířit do japonského přístavu Kobe s několika stovkami převrácených kontejnerů na palubě.

Takové incidenty související se špatným počasím jsou vzácné, ale počet incidentů letos v zimě roste, zejména v Tichomořské oblasti. Podle pojišťoven se za poslední dva měsíce v moři ztratily asi tři tisíce kontejnerů, píše WSJ.

V červenci 2020 americká obchodní organizace World Shipping Council ve své zprávě uvedla, že v letech 2008 až 2019 bylo každý rok na moři ztraceno v průměru 1382 tis. kontejnerů.

***

Specialisté z právního oddělení skupiny společností TELS připomínají, že podle současné světové legislativy námořní dopravce neodpovídá za ztráty způsobené majiteli nákladu v důsledku bouře, do níž se lodi dostala.

Seznam okolností, za nichž dopravce neodpovídá za bezpečnost nákladu, je však poměrně široký. V Úmluvě Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží (Hamburk, 1978) je tento seznam následující:

a) vyšší moc;

b) rizika, nebezpečí a nehody v moři nebo v jiných plavebních vodách;

c) válka, vojenské zásahy, ozbrojené konflikty, pirátství, terorismus, povstání a občanské nepokoje;

d) karanténní omezení; zásahy ze strany vlád, veřejných orgánů, vládců nebo národů nebo stanovené jimi překážky, včetně zadržení, zatčení nebo konfiskace bez zavinění dopravce nebo jakékoli osoby uvedené v článku 18;

e) stávky, výluky, pozastavení nebo zpoždění v práci;

f) požár na palubě;

g) skryté vady, které nelze zjistit s projevenou rozumnou opatrností;

h) jednání nebo opomenutí odesílatele nákladu, odesílatele nákladu zmocněného na základě dokumentu, dohlížející strany nebo jakékoli jiné osoby, za jejíž jednání odesílatel nákladu nebo odesílatel nákladu zmocněný na základě dokumentu odpovídá podle článku 33 nebo 34;

i) nakládka, zpracování, skladování nebo vykládka nákladu prováděná na základě dohody dosažené v souladu s odstavcem 2 článku 13, pokud dopravce nebo strana vykonavatele neprovádí tuto činnost jménem odesílatele nákladu, odesílatele nákladu dokumentu zmocněného na základě dokumentu nebo příjemce nákladu;

j) ztráta objemu nebo hmotnosti nebo jakákoli jiná ztráta nebo poškození způsobené vadami, vlastnostmi nebo skrytými vadami nákladu, které jsou s nákladem z podstaty spojené;

k) nedostatečnost nebo špatný stav obalu nebo označení, které nejsou provedeny dopravcem nebo jeho jménem;

l) záchrana nebo pokusy o záchranu života na moři;

m) rozumná záchranná opatření nebo pokusy o záchranu majetku v moři;

n) rozumná opatření nebo pokusy zabránit škodám na životním prostředí; nebo

o) jednání dopravce při výkonu kompetencí stanovených v článcích 15 a 16.

V těchto případech vlastník nákladu ztrácí náklad (nebo jeho část) nenávratně a bez jakékoli náhrady. Kromě těchto ztrát v případě, že dopravce prohlašuje obecnou havárii, musí majitel nákladu zaplatit svůj podíl na nákladech na záchranu lodi a dalších nákladech dopravce a složit kauci pokrývající náklady.

Jak chránit své zájmy?

Jaký je nejlepší způsob jednání pro majitele nákladu, pokud zjistí, že náhrada, kterou může od dopravce obdržet v případě ztráty nebo poškození nákladu, je ve srovnání s hodnotou nákladu neporovnatelně nízká (a v nejhorším případě nebude vůbec nic kompenzováno)? Pojistěte svůj náklad na dobu přepravy, deklarujte skutečnou hodnotu nákladu, zejména v případě přepravy zvláště hodnotného nákladu ve velkých nákladních jednotkách.