Námořní dopravci snižují kapacity, ale sazby stále klesají

Podle Sea-Intelligence po festivalu Zlatý Týden v Číně snížili námořní dopravci zrušením plaveb svou nabídku o 26 až 31 % na transpacifickém koridoru během tří týdnů a o 19 až 27 % na trasách z Asie do Severní Evropy.

Ale přesto sazby za přepravu na klíčových koridorech transkontinentální dopravy podél osy západ-východ nadále klesají. Sea-Intelligence vidí důvod v tom, že rozsah rozšíření kapacit během korona-krize byl takový, že dokonce i jejich prudké snížení v nejlepším případě vrátilo kapacity na úroveň roku 2019.

Podle výpočtů analytiků Sea-Intelligence skutečná nabídka kapacit překročí úroveň roku 2019 v průměru za 41 až 43 týdnů:

  • na trasách asijsko-pacifické pobřeží USA – o 1,9 %,
  • Asijsko-atlantické pobřeží USA – o 3,1 %,
  • z Asie do přístavů severní Evropy – o 5,1 %.

Jediným z hlavních kontejnerových obchodních koridorů, kde je skutečná nabídka přepravních kapacit nižší než v roce 2019, jsou trasy z Asie do přístavů Středozemního moře (-1,3 %).

Při současném tempu poklesu by spotové sazby mohly koncem tohoto roku dosáhnout úrovně před pandemií 2019, jak vyplývá z výzkumné zprávy HSBC. Bankoví analytici poznamenávají, že hodnota indexu nákladní dopravy SCFI, který sleduje dynamiku spotových sazeb za kontejnerovou přepravu z přístavu Šanghaj, od července klesla o 51 %, tzn. každý týden se hodnota indexu snižovala v průměru o 7,5 %. Pokud tato dynamika zůstane víceméně nezměněna, hodnota indexu se velmi rychle dostane na úrovně před koronakrizí.

Autoři zprávy poznamenávají, že slabší než očekávaná poptávka, rychlejší rozptýlení zácp a cenová konkurence s cílem přilákat levnější náklad vedly k nucenému poklesu sazeb.