Náklady z Číny do Evropy a Ruska se přerozdělují podle druhů dopravy

V souvislosti s uvalenými sankcemi a začátkem restrukturalizace dodavatelských řetězců začali účastníci trhu hovořit o potížích při zasílání zboží z Číny po železnici tranzitem přes Rusko.

Vzhledem k tomu, že někteří příjemci v Evropě odmítají železniční a silniční doručování přes Ruskou federaci, se zvýší zatížení námořních linek. Náklady dodávané z Číny do Evropy se přesunuly na námořní přepravu přes Suezský průplav.

Nákladní doprava z Číny do Ruska přechází z letecké a námořní dopravy na železniční a silniční trasy kvůli skutečnosti, že evropské letecké společnosti omezily přepravu z Číny na území Ruské federace a 6 z 11 předních námořních linek na světě pozastavily rezervace do ruských přístavů nebo omezily práci.

Účastníci trhu zároveň zaznamenali snížení přepravních sazeb za železniční dopravu. Například v únoru stála přeprava FEU po železnici z Číny do Ruska 12 000 – 13 000 USD, v březnu je to asi 8 000 USD.