Mezinárodní měnový fond v lednu opět snížil prognózu globálního hospodářského růstu

Mezinárodní měnový fond ve své lednové zprávě o perspektivách globálního hospodářství snížil prognózu růstu světového HDP v roce 2019 z 3,7 % (očekávalo se v říjnu) na 3,5 %; na rok 2020 – z 3,7 % na 3,6 %.

Za klíčová rizika ve fondu považují:

• výsledek jednání mezi USA a Čínou v obchodním sporu – další zvýšení amerických daní na dovoz z Číny bylo odloženo až do 1. března, ale poté daně mohou být zvýšeny;

• stav finančních trhů, včetně případu, že Spojené království může vystoupit z Evropské unie bez žádné dohody;

• pokles globální poptávky.

Přezkoumání se týkalo především hodnocení eurozóny: mínus 0,3 procentního bodu, na 1,6 % v roce 2019; na rok 2020 zůstává beze změny – 1,7 %. V Německu na tento rok – mínus 0,6 procentního bodu, na 1,3 % (1,6 % je ponecháno na rok 2020). Hodnocení v tomto roce bylo také sníženo v Itálii – mínus 0,4 procentního bodu, na 0,6 %.

Pro rozvojové země byla prognóza na tento rok snížena o 0,2 procentního bodu, na 4,5 %; na příští rok – o 0,1 procentního bodu, na 4,9 %.

Odhad růstu ruského hospodářství byl rovněž snížen o 0,2 procentního bodu, na 1,6 % v roce 2019 a o 0,1 procentního bodu na 1,7 % v roce 2020. Současně předpokládaná průměrná cena ropy na oba roky nyní činí 60 dolarů za barel místo očekávaných 69 a 66 dolarů.

Pro Čínu je odhad v obou letech stále 6,2 %. Přitom MMF poukázal na rizika dalšího zpomalení čínské ekonomiky. Peking zveřejnil údaje o růstu ekonomiky ČLR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 – 6,4 % (proti 6,5 % v červenci až září). Rok po roce se tento poměr zpomalil na 6,6 % z 6,8 % v roce 2017. Pokud se neshody mezi USA a Čínou nevyřeší, stav čínské ekonomiky by mohl být pro finanční trhy rizikem, varuje fond.

Elena Sazonchik, marketingová ředitelka skupiny společností TELS: „Od července loňského roku MMF pouze snižuje prognózy růstu světové ekonomiky a světového obchodu. Pro nás jsou tyto údaje příznakem toho, že i provozovatelé logistických trhů se musí také připravit na snížení poptávky po svých službách, protože hlavními faktory ovlivňujícími logistický trh byly vždy ekonomické ukazatele zemí, investice do výrobního sektoru a úroveň kupní síly spotřebitelů. Jak vidíme, tyto ukazatele se neustále snaží snížit se jak globálně, tak ve vztahu k ruskému hospodářství.“

Zdroje: noviny Kommersant, MMF