Man dodal pro TELS sté oranžové vozidlo (obnoveno)

Ceremoniál předání nového velkotonážního vozidla do vozového parku TELS proběhl během oslavy 40. jubilea Asociace mezinárodních silničních dopravců ASMAP.
Ve dnech 28-29. května 2014 proběhla tematická konference ASMAP. Jednalo se o každoroční setkání členů Asociace mezinárodních silničních dopravců. Zároveň s konferencí proběhla oslava 40. výročí založení ASMAP.
Představitelé TELS KARGO zúčastnili se nejen oslavy jubilea, ale také byli svědky předání od společnosti MAN stého oranžového vozidla během jubilejní oslavy společnosti ASMAP.
100. v pořadí oranžové vozidlo MAN (oranžová je firemní barvou TELS) začlení se do vozového parku s rámci společného leasingového programu ASMAP a MAN, který se nabízí všem členům Asociace mezinárodních silničních dopravců.
„Daný program umožňuje dopravcům, kteří jsou členy ASMAP, nakupovat novou velkotonážní techniku za zvýhodněných podmínek, což dovoluje dopravním společnostem rozvíjet svou podnikatelskou činnost“ – poznamenal generální ředitel TELS KARGO s. r. o. Andrej Petrovič Abragimovič. „Rád bych dodal, že v úspěšném rozvoji naší společnosti na trhu automobilových přeprav roli sehrály výhodné obchodní styky s tak spolehlivou společností, jako je společnost MAN“.
Stejně jako zbytek vozového parku TELS nová vozidla jsou vybavená satelitním sledováním vozidel.