Logistika období pandemie: přehled roku 2020, předpovědi pro rok 2021

V roce 2020 se fungování trhu dopravních a logistických služeb výrazně lišilo od předchozích období. Dříve nashromážděné zkušenosti logistických operátorů v situacích ekonomických a politických krizí byly v minulém roce použitelné jen částečně, protože pandemie COVID-19 se stala hlavním faktorem ovlivňujícím práci celé světové ekonomiky.

O předběžných výsledcích roku 2020, prognózách pro rok 2021 a nejvýznamnějších trendech hovoří vrcholoví manažeři skupiny společností TELS: výkonná ředitelka Olga Leonidovna Novik a generální ředitel společnosti pro automobilovou dopravu TELS CARGO Andrej Petrovič Abragimovič.

Stav trhu logistických služeb v roce 2020 a prognóza pro rok 2021

Andrej Abragimovič: Po relativně dobrém startu v roce 2020 se trh mezinárodní silniční nákladní dopravy na jaře dostal do pandemie COVID-19. V březnu narostlo na hranicích zemí mnoho kilometrů front nákladních automobilů, úměrně se zvýšily dodací lhůty zboží a náklady dopravců. Tam, kde předtím auto bez zastavení projelo, bylo v nové situaci nutné za účelem překročení hranic znovu budovat trasy a zařizovat pro řidiče všechna potřebná osvědčení, registrační doklady, ochranné prostředky a někdy řidiče vyměnit. Uzavřela se možnost přepravy se zajížďkami hluboko do Číny.

Olga Novik: Od okamžiku, kdy se začala rozvíjet pandemie, a přibližně do konce dubna lze ve vztahu mezi logistickými operátory a majiteli nákladu rozlišovat dvě fáze. V první fázi si zákazníci dopravy ještě neuvědomili celou hloubku problému a neměli znalosti o vývoji karanténních opatření na různých trzích. Tato fáze byla charakterizována někdy panikou z jejich strany, zpřísněním požadavků, někdy hrozbami za nedodržování podmínek smlouvy. Bylo to období nedostatku dopravy a nárůstu přepravních sazeb.

Ve druhé fázi, kdy vlastníci nákladu pochopili hloubku problému, došlo k reorganizaci práce na všech úrovních. Tato fáze byla poznamenána poklesem objemů dopravy, poklesem přepravních sazeb, revizí závazků výběrového řízení, pauzami při rozhodování a pozastavením procedur výběrových řízení. Významné snížení objemu provozu ovlivnilo následující průmyslová odvětví: zpracování kovů, automobilovou výrobu, stavebnictví, HoReCa. Negativní dynamika tohoto zboží byla do určité míry vyrovnána průmyslovými odvětvími vyrábějícími a prodávajícími potravinářské a hygienické výrobky.

V polovině května začalo obnovování objemů provozu a obnovení procesů zadávání zakázek na základě výběrových řízení.

A.A.: V létě se situace stabilizovala a vstoupila do více či méně zvládnutelného směru: byla vybudována nová dopravní schémata, požadavky zemí pro překračování hranic se již tak často neměnily a došlo k oživení poptávky po dopravě.

I přes celkovou negativní dynamiku trhu a snížení sazeb přepravného v průměru o 5 % za období 9 měsíců roku 2020 (v květnu byly sazby sníženy i o 15 %) zůstala naše společnost ve všech klíčových ukazatelích v pozitivní dynamice. Na podzim jsme obnovili nákup nové velkoprostorové techniky.

O.N.: Oživení po krizi jsem zaznamenali ve třetím čtvrtletí. Například dynamika poklesu na trhu mezinárodní silniční nákladní dopravy v Ruské federaci poklesla z -11,6 % ve druhém čtvrtletí na -2 % ve třetím, ukrajinský trh přestoupil z negativní dynamiky (-4,2 % v druhé čtvrtletí) na kladnou (+7 % ve třetím).

V roce 2021 se očekává oživení – pozitivní dynamika bude na většině trhů. Trh se všemi cílovými produkty skupiny společností TELS naroste o 4,1 % a pro automobily – o 4,87 %. Obecně se předpokládá, že objem trhu pro rok 2021 se přiblíží parametrům předkrizového roku 2019, pokud nedojde k novým vlnám pandemie nebo jiným negativním faktorům.

Dynamika segmentů logistického trhu v roce 2020

O.N.: Rozvoj obchodu s asijskými zeměmi a přerozdělení toků nákladní dopravy v tomto směru snižují kapacitu přepravního segmentu, kde je možné provádět přímé silniční dodávky z bodu A do bodu B. To znamená, že roste potenciál trhu 3PL-služeb. Tomu také přispívá neustálé rozšiřování seznamu zboží, které vyžaduje označení před dovozem na území Ruské federace – z tohoto důvodu probíhá dodávka zboží ve dvou etapách, s vykládkou a zpracováním ve skladu.

Pozorujeme tendenci ke snižování objemu doručovaných nákladů a zvyšování počtu sběrných nákladů. Rovněž zaznamenáváme zvýšení zájmu o železniční dopravu v důsledku komplikací pracovních podmínek pro automobilová vozidla na mezinárodních trasách: karanténa, hraniční kontroly, výměna řidičů atd.

Kvůli vysoké nejistotě a volatilitě sazeb za leteckou a námořní dopravu se objemy přerozdělují na pozemní dopravu na trasách Asie – Evropa.

Faktory a tendence ovlivňující logistický trh

O.N.: Snad nejnegativnějším faktorem byl a zůstává COVID-19, ačkoliv krizové tendence v globální ekonomice začaly ještě před ním – pandemie krizi pouze prohloubila, vytvořila podmínky, které se někdy nazývají „dokonalá bouře“. Tato „dokonalá bouře“ podnítila řadu trendů, které současně již nemají jednoznačně negativní konotaci pro všechny účastníky trhu:

 • Opuštění oblasti podnikání částí malých a středních podniků – redukce hráčů na trhu a jejich sloučení.
 • Zvýšená konkurence a zvýšené požadavky na kvalitu služeb.
 • Zrychlené zavedení do provozu IT řešení a digitálních platforem.
 • Rozvoj spolupráce a kooperací.

A.A.: Pandemie koronaviru zesílila již rostoucí protekcionistické trendy ve světě. Ekonomické sankce, obchodní války a rostoucí politické napětí posilují trend na lokalizaci výroby, což bude přispívat ke snížení objemu mezinárodního obchodu a růstu obchodu domácího. Současně mezinárodní trh nákladní dopravy určitě nikam nezmizí a budeme na něm pokračovat ve svém vývoji.

Strategie skupiny společností TELS pro nadcházející roky

O.N.: Události, ke kterým došlo v roce 2020, zásadně nezměnily náš strategický vektor. Důsledně řešíme úkoly pro další rozvoj:

 • integrace s našimi zákazníky na všech úrovních;
 • doručovací služby pro malé zásilky;
 • skladové logistické služby;
 • oborová specializace;
 • vnitroevropská doprava (mezi zeměmi EU);
 • naše kompetence v asijských zemích.

Ale samozřejmě po všem, co se stalo – pandemie COVID-19, hospodářská recese, politické události ve světě, jsme vyvodili určité závěry a upravili své chápání budoucnosti, které musíme odpovídat. Chápeme, že budoucnost zahrnuje:

 1. Vytvoření logistického ekosystému pro řízení dodavatelského řetězce.
 2. Plnou automatizaci těch oblastí činnosti, které lze automatizovat.
 3. Nepřetržitý rozvoj nových kompetencí prostřednictvím realizace projektů, zdokonalování obchodního modelu.
 4. Flexibilní reakce na požadavky trhu.
 5. Synergii s našimi klienty.