Logistika 4.0: za 2–3 roky se všechno může hodně změnit

Skupina společností TELS (T.E.L.S. Transeuropean Logistic Services Ltd.) poskytuje komplexní služby v rámci organizace mezinárodní nákladní přepravy všemi druhy dopravních prostředků. Již 16 let se odborníci dělí o své zkušenosti v oblasti dopravní logistiky: podávají přehlédy důležitých událostí a dávají komentáře, analyzují trh dopravně-logistických služeb, dělají prognózy ohledně jeho vývoje.

Karachun.jpgSkupina společností TELS se zúčastnila v roce 2017 dvou logistických veletrhů – v Německu a Polsku. Vedoucí Oddělení sběrných nákladů Vladimir Karačun bude vypravovat na základě výsledků těchtho veletrhů o jednom z nejvýraznějších trendů na trhu logistických služeb – rapidním vývoji sféry IT produktů pro logistiku. Jaký přesně je tento vývoj a jaké změny to přinese na logistický trh, přečtěte si v rozhovoru s odborníkem Skupiny společností TELS.

Vladimire, hned „od obecného ke konkrétnímu“, jak byste popsal vývoj sféry IT v logistice? Jaké vektory představují specializované výstavy?

TRANSPORT LOGISTIC v Mnichově a TRANSPOLAND ve Varšavě ukázaly prudký vývoj a agresivní postup na trhu společností, které nabízejí IT produkty pro logistiku. Výstava v Německu byla rozsáhlejší, pokud jde o počet účastníků a složitost projednávaných otázek, a také představila velmi širokou škálu IT řešení pro logistiku.

Zde můžeme nazvat tři hlavní vektory vývoje: 1) dopravní burzy; 2) IT produkty pro automatizaci logistické činnosti; 3) digitalizace technických strojů a zařízení pro manipulaci se zbožím ve všech fázích logistického řetězce. Je zaznamenána také technická evoluce v oblasti komunikace mezi klienty a dodavateli, ale toto téma se týká nejen logistiky – to je obecný trend v obchodní komunikaci.

DOPRAVNÍ BURZY

Co dnes nabízejí dopravní burzy na trhu a jak se vyvíjejí?

Dopravní burzy se vyvíjejí z jednoduchých platforem, které nabízejí zboží a dopravu, v aktivní účastníky procesu. Zdokonalují se a rozšiřují se služby na těchto platformách: automatizují se procesy propracování dopravních tras, finanční výpočty... Některé dopravní burzy rozvíjejí organizaci nákladní dopravy jako nový směr podnikání, a velcí logističtí operátoři nabývají a rozvíjejí vlastní dopravní burzy.

Všechny burzy agresivně postupují na trhu a snaží se co nejrychleji získat největší základnu zákazníků a dopravců, aby posílily své pozice. Nabízejí bezplatný vstup na své platformy s perspektivou zpeněžení služeb v budoucnu.

Doposud má velmi málo dopravních burz nějaké významné konkurenční přednosti. Z celé řady zastoupených burz bych vybral dvě nebo tři: některé vyvíjejí balíkovou nabídku nákladů s automatizací výbudování trasy; jiné nabízejí dobré podmínky pro finanční záruky. Žádná z nich však plně nerealizuje své výhody, neboť není vypracován mechanismus pro zajištění dostupnosti nákladu v okamžiku akceptace ze strany účastníka obchodu.

Jak rychle a v jaké míře mezinárodní logistický trh změní vývoj dopravních burz?

V první řadě burzy ovlivňují trh v těch regionech, kde působí v plné funkčnosti – nejčastěji v rámci jedné země a ve vybraných směrech mezinárodní dopravy. Jejich vývoj je postupující: podle toho, jak se otevírají regionální zastupitelství, význam burzy v novém regionu začíná stoupat – od jednoduché tendrové platformy bez zvláštních „triků“ a převah k plnohodnotnému servisnímu partnerovi.

Ale předpoklady, že v blízké budoucnosti nějaká burza dosáhne kardinálně nové úrovně a bude mít návrh na plnou škálu jejích schopností, zatím nejsou. Největší firma v této oblasti dnes je patřičně přítomná v 12 evropských zemích, zbývající aktivně působí na domácím trhu v rámci jedné země, někdy poskytují přepravní služby do sousedních zemí. Mimo jejich regiony jsou to jen obchodní platformy.

U velkých dopravních burz není přístup na trhy zemí Eurasijského ekonomického svazu prioritou: za prvé, evropský trh je mnohem prostornější a pohodlnější pro rozvoj; za druhé, vývoj východního směru je omezen nedostatkem specialistů a odborníků, kteří by mohli zodpovídat za projekty v zemích Eurasijského ekonomického svazu a Asie.

AUTOMATIZACE LOGISTIKY

Co můžete říct o perspektivách IT produktů pro automatizaci logistiky? Do jaké míry se softwarová řešení externích dodavatelů stávají důležitými a požadovanými pro operátory logistického trhu?

Činnost mezinárodního dopravce, který organizuje přepravu všemi druhy transportu, zahrnuje rozsáhlý komplex složitých procesů. To je důvod, proč na trhu není – a neočekává se – vznik globálního produktu automatizace logistické činnosti, který by splňoval požadavky velké části účastníků trhu. Větší perspektivy mají „lokální“ produkty, které kvalitně automatizují určité úseky logistických procesů.

Pro velký mezinárodní logistický podnik automatizace všech činností vlastními silami je mimořádně obtížným úkolem, který vyžaduje neoprávněně obrovské zdroje s vysokým rizikem, že nebude dosažen kvalitní výsledek. Pravidelně komunikujeme s mnoha kolegy „z práce“ z velkých evropských logistických společností – všichni tvrdí o získání lokálních IT produktů s integrací do jednotného systému. Vlastní zkušenosti se zkoumáním navrhovaných IT produktů potvrzují perspektivy takového řešení.

Například se mi líbil softwarový produkt, který docela dobře vyhovuje našim procesům přepravy sběrných (a nejenom) nákladů a vyžaduje relativně málo úprav pro použití. Ve stejném produktu existuje blok CRM. Vývojáři představují svůj produkt jako kompletní řešení automatizace. Je však objektivně pochopitelné, že jejich CRM se nám určitě nehodí a pokud budeme tento produkt využívat pro automatizaci přepravy, budeme muset integrovat blok CRM od jiného vývojáře.

A jak spolehlivý bude informační systém složený z několika produktů od různých vývojářů?

Samotné IT-společnosti tuto situaci dobře chápou, takže při vývoji přecházejí na společné univerzální protokoly výměny informacemi, které jim umožňují integraci jejich řešení s jinými informačními produkty.

Rozsah IT řešení v logistice tak jde tím směrem, že s pomocí nabízených produktů bude možné: a) vytvářet vlastní platformy pro práci se zákazníky a dodavateli; b) integrovat se s informačními systémy svých kontrahentů; c) zařadit se do dopravních burz, které působí na trhu.

Soudě podle rychlosti vývoje sféry IT a zájmu účastníků trhu, předpokládám, že v příštích 2–3 letech by mělo dojít k evolučnímu pokroku na úrovni automatizace logistických operátorů.

„INTELIGENTNÍ“ VYBAVENÍ

Co máte na mysli, když mluvíte o „digitalizi“ technických strojů a zařízení?

Vývoj vědy a techniky vede k tomu, že nové vynálezy se začínají aktivně zavádět do kompletování logistického vybavení. „Inteligentní“ kontejnery a přívěsy jsou vybaveny senzory, které měří parametry vnějšího prostředí a nákladu, čtou informace z okolních objektů.

Spolu se skutečným zlepšením spotřebitelských vlastností zboží a služeb je v tomto procesu také podíl „marketingového šumu“. Marketing vyžaduje, aby se objevovaly nové produkty, aby se vytvářely informační příležitosti pro posunování zboží na trhu. To zase stimuluje změnu poptávky, protože zákazníci a odběratelé zařazují některé „rozjeté“, propagované výrobci novinky do seznamu důležitých podmínek pro nákup zboží a služeb. A pokud vybavení přívěsu zaostává podle určitých technických parametrů od konkurence, pak bude pro společnost obtížnější jej prodat, i když nový „doplněk“ v současné situaci ještě není příliš použitelný.

VÝVOJ KOMUNIKACÍ

„Evoluce v oblasti komunikace mezi zákazníky a dodavateli“ – jaké skutečné změny se zde odehrávají?

Ve mnoha podnicích se střídají generace, přicházejí mladí zaměstnanci, kteří vyhodnocují nákup logistických služeb podle nějakých urřitých jiných kritérií. Řeknu trochu přehnaně, ale pro takového mladého člověka dobrý dodavatel není jen spolehlivým přepravcem, ale také hezkým aplikačním programem na jeho smartphonu. A proces objednávání dopravy je aplikací s tlačítkem „Přepravit“, s minimální komunikací o pracovních problémech, online-informováním a automatizovanou zprávou o výsledcích.

V Německu HR ředitelé největších společností již aktivně diskutují o tom, jak budovat vztahy s pracovníky generace „Y“, zajišťovat současně jejich loajalitu a efektivitu. Tato generace komunikuje jiným způsobem a je nezbytné vytvořit pro ně známé prostředí komunikace, aby bylo možné je přitahovat a udržovat.

To všechno také povzbuzuje účastníky trhu k tomu, aby co nejrychleji automatizovali své aktivity a vstoupili do společného informačního prostředí se svými kontrahenty.

V logistice se objevily neuronové sítě, které se podílejí na vybudování optimálních logistických řetězců, předpovídají úroveň sazeb, analyzují informace v globálním prostranství. Robotizované technologie již mohou číst příchozí informace v libovolném formátu (text, hlas, obrázek), zpracovávat je a formovat nabídky pro kupující. Obecně však stále podnikatelé úplně nerozumějí tomu, jak mohou být tyto technologie použity ve výrobních a logistických procesech.

Jaký bude logistický obchod za několik let?

Pokračování přiště...

Ve druhé části rozhovoru budeme mluvit o nevyhnutelném zvýšení transparentnosti práce logistických operátorů a s tím souvisejícím snížením nákladů na „jednoduchou“ dopravu, změnami v technologiích prodeje, o nedostatku expertních kádrů pro rozvoj trhu atd.