Logistika 2020–2021: život po pandemii

Oddělení analytického a marketingového výzkumu skupiny společností TELS provedlo marketingový audit logistického odvětví v nových podmínkách. Zpráva předložená vrcholovému managementu společnosti obsahuje výsledky analýzy trendů na logistickém trhu, hodnocení kapacit různých tržních sektorů, chování těchto sektorů v krizových situacích, předpovědi vývoje a kapacitu trhu dopravních a logistických služeb pro různé typy dopravy a přepravní směry.

Tento článek je souhrnem jedné z částí zprávy: tržní trendy, které byly vyvinuty a zrychleny v důsledku pandemie a a které určují budoucnost dopravní logistiky.

Pandemie bohužel ještě neskončila, ale svět již výrazně změnila, a tyto změny jsou udržitelné. Jaké úkoly, významy a cíle, formáty interakce nám nový svět diktuje?

Obchodní transformace a změny dodavatelských řetězců

V logistickém průmyslu, stejně jako v mnoha jiných průmyslových odvětvích, se transformační procesy viditelně zrychlují. Pandemie COVID-19 přinesla dynamické změny v oblasti automatizace pracovního prostoru a o několik let přiblížila digitalizaci odvětví. Obchodní transformace probíhá následujícími způsoby:

 • Modernizace všech kontaktních míst v dodavatelských řetězcích, včetně vytvoření digitální interakce se zákazníkem během zpracování objednávek a přepravy.
 • Nárůst online prodeje v segmentu B2B – změna formátu prodeje, digitalizace standardů služeb, které vedou k odosobnění komunikace v důsledku jejich automatizace.
 • Objednávání zásilek z mobilního zařízení. Vznik samostatného odvětví „Mobilní operátoři“
 • I po skončení pandemie bude pokračovat praxe distanční práce zaměstnanců a důraz na rozvoj online obchodu.
 • Nárůst online marketingu a online aktivit (přenos všech globálních logistických událostí do online formátu).

Logističtí operátoři se musí rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám. V období po krizi se zachová řada trendů, které se objevily během pandemie, a tyto trendy budou mít významný dopad na celosvětové logistické odvětví. Čeká nás:

 • Rostoucí komplikace dodavatelských řetězců, měnící se trasy, „přirozený výběr“ účastníků trhu, zvýšená konkurence.
 • Vývoj domácích trhů a dodavatelských řetězců: krize dala silný impuls rozvoji domácího produktu, výroby uvnitř země.
 • Zvýšená poptávka po službě „sběrné náklady“.
 • Nové perspektivy pro železniční dopravu.
 • Vznik poptávky po dodávce zboží do ruského vnitrozemí.
 • Rostoucí poptávka po ekologicky šetrných řešeních.
 • Změny obratu obchodu v různých průmyslových odvětvích (zvýraznění stabilních průmyslových odvětví, například potravinářství, maloobchodu, rychloobrátkového zboží, farmaceutického průmyslu).

Po pandemii nebude logistický svět nikdy jako dříve. Společnosti, které sledují trendy a rychle se přizpůsobují měnícím se okolnostem, však budou schopny zvládnout situaci, vytvářet požadované služby a posilovat svou pozici v podnikání.

Co by měli operátoři logistického trhu dělat?

Překonání současné krize je zkouškou pro manažerské týmy všech hráčů na logistickém trhu. Je nutné rychle vypracovávat další plán činností, což vyžaduje zdroje celého týmu, včetně právníků, finančníků, ekonomů. Souběžně s tím je nutné přezkoumat partnerské vztahy s dodavateli, upravovat lhůty a povinnosti vyplývající ze smluv, pečlivě pracovat s provozním kapitálem a likviditou.

Shrnutím všeho výše uvedeného do jakési zásadového plánu činností je možné definovat čtyři hlavní úkoly rozvoje podnikání, které je třeba řešit na projektní úrovni.

1. Vytvoření logistického ekosystému, který kolem sebe bude spojovat (spolupůsobit) inovativní a populární služby, bude brát v úvahu výsledky vývoje konkurence a požadavky zákazníků. Mezi ně patří: digitální interakce se zákazníky, automatické potvrzení objednávky, online sledování atd.

2. Přechod na zákaznický obchodní model za podmínek rostoucí konkurence. Rozvoj nových kompetencí: manažer-poradce = logistik-architekt.

3. Protikrizové projekty: v případě vzniku nepříznivých podmínek proaktivní reakce na změny jsou okamžité odstoupení od práce se ztrátovými produkty, snížení nákladů, přerozdělení zdrojů.

4. Totální automatizace: vše, co lze automatizovat, musí být automatizováno.

Zdroje údajů: DHL Radar, BCG, PwC, RBC, SeaNews