„Letíme tehdy, kdy chceme!“ Co znamená „spolehlivost dodavatele“ v nákladní letecké přepravě?

aircraft.jpeg

Stejně jako jakýkoliv jiný druh dopravy má letecká doprava řadu specifických vlastností, pokud jde o plánování jeho využití v logistických procesech. Hlavní rizika, jimž mohou čelit zákazníci letecké přepravy, jsou:

  1. Nedostatek nákladových prostorů ve správný čas.
  2. Přepravní sazba je výrazně vyšší, než se očekávalo.
  3. Náklad není připraven k přepravě: není zabalený, nejsou vyřízeny doklady atd.
  4. Došlo k změnám v pravidlech letecké přepravy.

Výše uvedená rizika se do jisté míry vztahují na jakoukoliv formu dopravy, ale v letecké dopravě se objevují náhle, jsou zvláště ostré a dá se je překonat mnohem větším úsilím.

Jak navázat logistické procesy s použitím letecké dopravy v rámci prognózovaných a plánovaných činností? Odborníci Oddělení letecké přepravy skupiny společností TELS se dělí o své zkušenosti.

Problém 1. Nejsou nákladové prostory a / nebo sazba je vyšší, než se očekávalo

Tato rizika jsou obvykle vzájemně propojena a vznikají během „špičkových sezón“. Například v nejaktivnějším směru nákladní letecké přepravy – z Číny – špičková sezóna začíná již od září–října a končí blíže k únoru. Sazby v tomto období rostou obzvláště silně a téměř všechny nákladové prostory jsou rezervovány předem.

Jak jsou tyto problémy řešeny pro zákazníky skupiny společností TELS? Přímé obchodní kontakty s největšími leteckými společnostmi a rostoucí objem přepravy umožňují manažerům společnosti získat prakticky výlučné podmínky pro spolupráci.

Extrémně vzácná nabídka na trhu logistických služeb je fixace sazeb pro leteckou nákladní přepravu z Číny do Ruska po dobu až do 9 měsíců. Stálí zákazníci letecké přepravy skupiny společností TELS mají zaručený objem nákladových prostorů v tomto směru ve správný čas a na fixní sazby, což jim umožňuje s jistotou plánovat své logistické činnosti a rozpočty pro něj.

Ale i pro nové zákazníky budou specialisté TELS schopni nalézt příležitost dodat zboží naléhavě. Příkladů takové přepravy je hodně, jeden z posledních případů byla naléhavá dodávka leteckou dopravou velké zásilky (61 krabice) zdravotnického zařízení z Číny v prosinci.

Problém 2. Náklad není připraven k přepravě

Velcí čínští vyvážející výrobci obvykle již vědí, jak připravit náklad pro přepravu leteckou dopravou. Často však musíme spolupracovat s dodavateli, kteří nemají potřebné zkušenosti a odpovídající odborníky.

Nejčastějšími otázkami, které je třeba řešit při orgnizaci letecké přepravy, jsou:

• balení zboží nesplňuje požadavky na přepravu letadlem;

• nejsou k dispozici nutné dokumenty: certifikáty, bezpečnostní listy atd.

Každá letecká společnost, kromě obecných požadavků pro leteckou dopravu, mají také vlastní požadavky vztahující se dokonce na obal nákladu: někde přijímají zboží pouze v krabicích, někde – pouze na paletách atd. Letadla mají různé objemy nákladových prostorů, což často vyžaduje úpravu výšky nákladní jednotky.

S pomocí partnerské sítě a agentů v zemích odeslání odborníci skupiny společností TELS připravují veškeré druhy zboží, včetně nebezpečných, vyžadující zvláštní teplotní podmínky, nadrozměrné a těžké, pro přepravu letadly.

Nejzajímavější případ z praxe tohoto roku byla přeprava z Číny 3,4 tun tekutých chemikálií 3. třídy nebezpečnosti s přebalením do zakoupeného obalu a přípravou úplného balíku dokumentů: cerifikátů, bezpečnostních listů, celního prohlášení a tak dále.

Po dohodě s několika leteckými společnostmi na dodávku zboží z Číny balení zboží se provádí ve skladu agenta bezprostředně do kontejnerů a na palety těchto leteckých společností, což pomáhá vyloučit další dodatečné přebalování v letištním terminálu a snížit věrohodnost náhodného poškození zboží.

Problém 3. Neočekávané změny pravidel letecké přepravy

K tomuto problému nedochází často, ale když k němu dojde, může na nějakou dobu paralyzovat přepravu určitých druhů nákladu.

Nejvíce pozoruhodný příklad tohoto bylo zavedení v dubnu roku 2016 zákazu přepravy komerčních zásilek lithium-iontových baterií v nákladových prostorech osobních letadel současně se zpřísněním podmínek přepravy podobného zboží nákladními letadly.

Výsledkem bylo to, že většina logistických společností dočasně zastavila příjem žádostí na leteckou přepravu baterií z Číny, i když na trhu tento produkt je vždy v poptávce (baterie pro mobilní telefony, přenosné akumulátory atd.) Důvody: zároveň s potřebou restrukturalizace letecké logistiky čínští výrobci nebyli připraveni poskytovat své výrobky v požadovaném obalu a s nutným balíkem dokumentů.

Jak tuto situaci neutralizovala skupina společností TELS pro své zákazníky?

Shidlovskiy.jpgYurij Shidlovskij, vedoucí Oddělení letecké přepravy TELS: 

„Díky tomu, že: a) všichni pracovníci našeho oddělení byli zaškoleni ohledně pravidel přepravy nebezpečných nákladů leteckou dopravou; b) náš zástupce v Číně byl schopen vyřizovat prohlášení k tomuto zboží; c) máme dobré obchodní kontakty s leteckou společností AirBridgeCargo – v té době jsme byli výhradním dodavatelem služeb pro dodávku lithium-iontových baterií ve směru Čína – SNS. Za půl roku jsme přepravili přibližně 50 tun baterií.“


V takových situacích obdrží zákazníci a dodavatelé skupiny společností TELS zvláštní pokyny pro přípravu zboží ve formě kontrolních seznamů – označení všech položek znamená připravenost zboží pro přepravu leteckou dopravou. Ve skladu agenta v blízkosti letiště se provádí důkladná kontrola a v případě potřeby dokončení nákladu: výměna obalu, označování atd.

***

Schopnost řešit složité záležitosti za všech okolností, schopnost předvídat rizika a preventivně přijímat opatření k jejich snížení jsou známkami spolehlivého logistického dodavatele.

Unikátní pracovní zkušenosti odborníků skupiny společností TELS v oblasti nákladní přepravy leteckou dopravou – ke službám Partnerů a Zákazníků!

ŽÁDOST O SAZBU