Kapacita tržních odvětví a jejich chování během pandemie

Pokračujeme zveřejňovat výsledky marketingového auditu logistického průmyslu v nových podmínkách. Oddělení analytických a marketingových výzkumů skupiny společností TELS prostudovalo, rozebralo a ve své zprávě představilo otázky jako: hodnocení kapacit různých tržních odvětví, chování těchto odvětví v krizových situacích, předpovědi vývoje a kapacita trhu dopravních a logistických služeb pro různé druhy dopravy a přepravní směry.

První článek „Logistika 2020–2021: Život po pandemii“, publikovaný v listopadu, poskytl údaje z jedné části této zprávy: tržní trendy, které se v důsledku pandemie vyvinuly a zrychlily a teď určují budoucnost dopravní logistiky. V tomto článku bude prozkoumáno téma kapacity různých tržních odvětví a jejich chování během krizových situací podobných pandemii COVID-19.

Atraktivita odvětví za pandemie

Pandemie koronavirů v letošním roce ukázala odlišnou reakci průmyslových odvětví na takové okolnosti. V některých odvětvích pokles poptávky po mezinárodních logistických službách během období vrcholu krize dosáhl 40–50% (stavební materiály, metalurgie), existují však průmyslová odvětví, kde došlo k nárůstu o 20–30% (nápoje, džusy, voda; FMCG).

Situační snížení v jakémkoli odvětví zároveň neznamená, že se toto odvětví stává pro logistického poskytovatele neperspektivním. Kapacita odvětví (objem poptávky po logistických službách) někdy umožňuje, aby zůstala perspektivní dokoce i při dočasném snížení.

Například sféry strojírenství, chemického průmyslu a stavebních materiálů vykazovaly během období pandemie silnou dynamiku poklesu, ale jejich kapacita jim umožňuje zůstat na seznamu průmyslových odvětví s vysokou poptávkou po logistických službách. Na rozdíl od farmaceutického a dřevozpracujícího průmyslu, kde se během pandemie zvýšila poptávka po dodávkách, ale tržní kapacita stále zůstává nízká.

Na základě chování průmyslových odvětví během krize lze při zohlednění jejich kapacity určit top odvětví s největší atraktivitou pro poskytovatele logistických služeb: to jsou nápoje, džusy, voda; FMCG; automobilová výroba, celulózový a papírenský a také chemický průmysl; potravinářské výrobky, strojírenství.

Hodnocení tržních odvětví v přepravních objednávkách pro silniční nákladní dopravu na základě jejich objemu a dynamiky během krize

Odvětví (sestupně)

Dynamika během krize

Objem průmyslu, dodávek v roce 2019, dovoz do Ruské federace

Nápoje, džusy, voda

29%

49 500

FMCG 

20%

36 585

Celulózový a papírový průmysl

5%

51 659

Automobilový průmysl

2%

40 043

Potraviny

-4%

52 958

Chemický průmysl

-10%

89 994

Strojírenství

-23%

102 087

Stavební materiály

-46%

228 555

Metalurgie

-50%

89 846

Zemědělské produkty

-56%

31 908

Zpracování dřeva

7%

9 669

Farmaceutika

2%

18 134

Elektronika a domácí spotřebiče

-14%

16 497

Nábytek

-16%

8 177

Textil

-16%

6 533

Oděvy, obuv, doplňky

-17%

9 810

Ostatní

-36%

10 778


P.S.: Je nutné také chápat, že každé odvětví má rovnéž vnitřní perpektivy rozvoje, které pravděpodobně výrazně neovlivní jejich kapacitu, ale mohou přerozdělit dodavatelské řetězce. Například v automobilovém průmyslu se očekává velká transformace v důsledku vývoje elektrických vozidel (a to je zcela odlišné složení komponent). Časopis Forbes zvažoval hypotézu, že generace Z výrazně sníží konzumaci alkoholu a masa.