Jak stabilizovat a urychlit dodání nákladů při nedostatku dopravy?

Na pozadí bouřlivého postkrizového růstu trhu automobilové přepravy v roce 2017 expediční společnosti jsou dnes nuceni pracovat v podmínkách nedostatku kapacit mezinárodní automobilové dopravy. Došlo k tomu kvůli zmenšení za roky krize vozového parku nákladních přepravců. Zejména se nedostatek dopravních kapacit pociťuje při zajištění přepravy ze vzdálených regionů Evropy do zemí Eurasijského ekonomického svazu.

Situace vyžaduje od dopravně-expedičních společností, aby vypracovávaly řešení, která dovolují minimalizovat rizika nedodržení včasného dodání nákladů.

Odborníci Skupiny společností TELS se dělí o svá řešení, jež dovolují stabilizovat a v případě potřeby také urychlit dodání nákladů v podmínkách silného nedostatku dopravy.

Dodání nákladu s překládkou na trase

Toto řešení se dá relativně jednoduše realizovat při přepravě kompletních nákladů nevyžadujících zvláštní přepravní podmínky.

Například, musí se naléhavě dodat náklad automobilovou dopravou ze vzdáleného regionu Francie do Ruské federace. Ne vždy se dá rychle vyhledat přímou dopravu pro tuto trasu ve vrcholné sezóně. V tomto případě řešením je schéma dodání s překládkou v Polsku. Na trasách Francie–Polsko a Polsko–Rusko je dopravy zpravidla dost a při dokonalé organizaci procesu nedochází k patrnému prodloužení doby dodání.

A nyní zkomplikujeme úkol: je třeba zařídit dodání nákladu s požadavkem přísného dodržení teplotního režimu. Ať je to, řekněme, farmaceutická produkce, jejíž dovoz a předání vyžaduje dokonalé dokumentární zabezpečení skladovacích a přepravních podmínek.

Když podobná poptávka přijde ve vrcholné sezóně – před květnovými nebo vánočními oslavami, pak je téměř nemožné naléhavě najít přímou dopravu s chladírenským návěsem ze vzdálených regionů Evropy.

Jak tento úkol vyřešili experti Skupiny společností TELS?

Řešení dodání s překládkou na trase se uskutečňuje s následujícími doplněními: a) přeprava se uskutečňuje dvěma auty s chladicím zařízením; b) k momentu příjezdu prvního vozu do Polska druhé auto očekává na něj s předem zapojeným systémem udržování teploty; c) obě auta zajedou do uzavřených skladních prostor s regulovanou teplotou, překládka probíhá z jednoho vozu do druhého nejkratší cestou, u dveří chladicího zařízení jsou snímače teploty.

Pokud dodržování teplotního režimu je nepřetržitě monitorováno prostředky objektivní kontroly s následným vytištěním údajů, celnice nebude mít důvody k pochybám ohledně zajištění přepravních podmínek. Podle tohoto schématu Skupina společností TELS zařídila úspěšné dodání produkce pro jednu z největších lékárenských sítí Ruska.

Uskutečnění tohoto schématu vyžaduje přísné planování a plnění, proto zvládnout tento úkol mohou přepravci, kteří mají zaběhnutou spolupráci s podniky vysocetechnologické skladní infrastruktury v zemích hraničících s Euroasijským ekonomickým svazem, například v Polsku nebo v Litvě.

Dodání podle schématu „sběrného zboží“

Toto řešení může být uplatněno expedičními společnostmi, které mají rozvinutý servis dodání sběrného zboží. Zpravidla takové servisní departmenty mají dobře rozpracované pracovní postupy a sformovaný spolehlivý pool stále zapojených přepravců, což umožňuje přesně planovat a dodržovat termíny dodání.

Dnes schéma přepravy sběrného zboží z Evropy do zemí Euroasijského ekonomického svazu vypadá ve Skupině společností TELS následně: 1) přeprava nákladu od odesílatele na konsolidační sklad v Polsku nebo v Litvě zabere 24–48 hodin od okamžiku obdržení objednávky; 2) konsolidace nákladů se provádí už ve stadiu zpracování objednávek; 3) vozy s konsolidovanými náklady odjíždějí ze skladu do cílových regionů každý den. Dodání nákladu do Centrálního regionu Ruské federace zabere 7–10 dnů od obdržení objednávky.

V podmínkách nedostatku přímé dopravy a nejisté doby na její hledání se tato varianta stává spolehlivou alternativou, která stabilizuje pro podnik procesy dodání nákladů.

Dodatečnou převahou přepravy podle tohoto schématu je optimizace výdajů: pokud je objem nákladu menší než objem standardního návěsu, pak je přepravován v soupravě sběrného zboží s proporčním zaplacením místa, které je jim v kamionu obsazeno. Náklad je dodáván do uvedeného místa vykládky.

Od zákazníka toto schéma přepravy nevyžaduje žádné dodatečné úsilí ani čas.

Zakoupení kamionu přímo pro potřeby zákazníka

Hledání volné specializované dopravy pro specifické náklady je ještě komplikovanější úkol. Pokud má zákazník stálou potřebu v dodávání podobných nákladů, problém se řeší cestou dlouhodobějších dohod: а) se zákazníkem o poskytnutí stálých objemů nákladů; b) s přepravcem o poskytnutí potřebného objemu přepravních kapacit.

Pokud jsou objednávky zaručeny, přepravci obvykle snadno jdou na zakoupení specializované dopravy přímo pro potřeby zákazníka. Kromě stabilní přítomnosti přepravních možností je převaha tohoto řešení také v tom, že dodání v případě potřeby se dá urychlit.

Příklad z praxe. Na požadavek zákazníka se dodávání z Francie tukových látek pro potravinářskou výrobu musí provádět pouze v cisternách určených k přepravě jedlých tuků. Výroba běží bez zastavení, ale podle krátkodobých plánů: je třeba zajišťovat zaručené doplňování zásob tuků, avšak spotřební objem je nestabilní.

Úkol byl vyřešen díky zakoupení automobilové cisterny přímo pro potřeby zákazníka s organizací dodání tuku podle základního harmonogramu s možností urychlení při situačním růstu potřeb.

Jsou i jednodušší situace: při dlouhodobějších dohodách s velkým zákazníkem o pravidelném dodávání nákladů v plachtových návěsech má smysl se domluvit s přepravcem o nabytí pro účely této spolupráce návěsů MEGA se zvětšeným objemem nákladního prostoru. Zaručené přepravní kapacity se doplňují navíc o optimizaci výdajů.

Schéma urychlení přepravy díky dvěma řidičům

Různě často, nicméně potřeba naléhavého dodání se vyskytuje u každého zákazníka. Schémata urychleného dodání v obdobích velkého nedostatku dopravy se stávají žádaná také proto, že dovolují minimalizovat zdržení vzniklá z důvodu dlouhého hledání volné dopravy.

Jedním z takových schémat je přeprava nákladu s využitím služeb dvou řidičů.

INFO. Legislativa zemí Západní Evropy tvrdě omezuje čas strávený řidičem v kabině. Po uplynutí této doby nezávisle na tom, zda řidič řídil auto nebo si v kabině odpočíval, musí odstavit auto na parkoviště a zařídit si odpočinek v hotelu.

ŘEŠENÍ. Za účelem zkrácení tranzitního času přeprava se organizuje následujícím způsobem: první řidič vyzvedává náklad u odesílatele a jede do dohodnutého bodu na trase, v němž si na něj čeká druhý řidič. Pokud se dodání provádí ze vzdálených regionů Evropy, střídání řidičů probíhá dvakrát. V tomto případě první řidič jede osobním autem do místa dalšího střídání, organizuje si tam odpočinek a po přijezdu kamionu zase sedá za volant.

Takové schéma o něco zdražuje frachtovou cenu dodání, avšak pomáhá v situacích, kdy čas jsou peníze.

***

Celkový hlavní efekt navržených řešení je stabilizace pro zákazníka přepravního času v podmínkách nevyváženého logistického trhu a nedostatku přepravních kapacit. Čím širší má dodavatel škálu řešení pro minimalizaci problému nedostatku dopravy, tím spolehlivěji jsou dodržovány termíny dodání, nezávisle na aktuální situaci na trhu.