Jak nastavit označování zboží dováženého do Ruska a získat výhody?

1. prosince Rusko začalo „povinné“ označování řady produktů. To znamená, že výrobci a dovozci budou muset na své výrobky umístit digitální kódy obsahující informace o výrobci a fázích pohybu zboží z továrny do obchodu.

Tyto kódy se budou objevovat na fotoaparátech, parfémech, automobilových pneumatikách a také na některých výrobcích lehkého průmyslu, včetně kabátů, pláštěnek, bund, lůžkovin a stolního prádla.

Jak však vyplývá z rozhovoru s ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem pro agenturu Prime, „neznamená to, že 1. prosince okamžitě zakážeme oběh všech neoznačených produktů <...> Zákaz výroby a dovozu neoznačených parfémů by měl začít platit od 1. října 2020, pro pneumatiky – od 1. listopadu 2020, pro zboží lehkého průmyslu – od 1. ledna 2021. Co se týče fotoaparátů – od 1. října 2020. Dodatečně vypracované návrhy pravidel pro označování zboží obsahují odpovídající etapy a termíny vstupu v platnost zbývajících požadavků na účastníky obratu, s přihlédnutím k průmyslovým zvláštnostem a zavedeným obchodním postupům, a to i s ohledem na zbytky neznačených produktů.“

Díky provedeným experimentům s dobrovolným označováním bude většina výrobků na tomto seznamu označena mnohem dříve, uvedl Denis Manturov. Nejaktivnější obchodní zástupci se již v informačním systému zaregistrovali.

Společnost TELS je již od 1. prosince připravena na označování pneumatik díky společnému projektu s jedním z největších zahraničních výrobců pneumatikové produkce. Do této chvíle byl dokončen společný s klientem projekt, který nejen přestavěl celý technologický řetězec označování, ale také vytvořil řadu výhod pro výrobce na trhu.

Manažer klíčových klientů skupiny společností TELS Alexandra Vaulina: „V čem je hodnotnost našeho řešení? Označování lze provádět ve skladu na hranici Celní unie EAHU. Majitel nákladu současně s atraktivními cenami na službu obdrží následující výhody:

• Minimální dobu pro označování vzhledem k tomu, že samotné operace již byly vypracovány a optimalizovány námi v jiných skupinách produktů.

• Jižnější umístění skladu zkracuje čas potřebný k přípravě pneumatik na olepení. Olepení pneumatik nelze provádět v chladném stavu, musí vydržet nějaký čas v teplé místnosti.

• Variabilita schématu. Je-li to nutné nebo účelné, je možné nahradit hlavní sklad jedním z alternativních, ale samotný režim se v zásadě nemění.

• Celní orgány Ruské federace v poslední době pracují na převodu celního odbavení dováženého zboží na hranice Celní unie. S tímto scénářem bude mít sklad na hranici Celmní unie řadu výhod.

• Schéma s dodávkou ve dvou etapách bude realizováno dvěma dopravci: první – před skladem, druhý – po skladu. Rozšiřujeme tak přepravní možnosti při nedostatku povolení pro mezinárodní silniční dopravu.“