IRU: Demografická katastrofa zasáhla silniční dopravu

Nejnovější výzkum provedený Mezinárodní unií silniční dopravy (IRU) na základě průzkumu 4,7 tisíc dopravních společností v Evropě, Asii a Americe ukazuje rozsah problému nedostatku řidičů dnes i v budoucnu. Ve většině dotázaných zemí činí procento řidičů mladších 25 let 12 % nebo méně. Zároveň ve většině regionů je vysoký podíl řidičů starších 55 let.

Jen v Číně a Uzbekistánu tvoří nejmladší věková skupina více než 12 % všech řidičů. V prvním případě je to 17 %, v druhém – 25 %.

Situace v Evropě je obzvláště dramatická: průměrný věk řidiče činí 47 let a přibližně třetina řidičů nákladních vozidel je ve věku 55 let a více. Kriticky nízký je i podíl nejmladších řidičů – pouze 5 % řidičů nákladních vozidel v Evropě je mladších 25 let.

Neméně obtížná je situace v Rusku: nejmladší řidiči tvoří pouze 4 % řidičů nákladních vozidel a nejstarší skupina tvoří 31 % všech řidičů nákladních vozidel.

V USA se podíl mladých řidičů ve věku do 25 let zvýšil ze 6 % v roce 2020 na více než 8 % v roce 2022.

Bez radikální změny této situace vypadá budoucnost odvětví dopravy velmi znepokojivě. Řada společností ve střední Evropě začíná najímat zamestnance z Dálného východu a Střední Asie, tedy z regionů s o něčo lepší demografickou strukturou řidičů.

Zdroj: trans.info