Globální trh kontejnerové dopravy klesl o téměř 4 %

Údaje statistického servisu Container Trade Statistics (CTS) ukazují, že objem světového trhu kontejnerové dopravy se za poslední rok snížil o 3,9 % (na 173,7 milionů TEU), ale zůstává o 2 % vyšší než v předkovidovém roce 2019.

V roce 2022 nejdynamičtěji klesal evropský trh. Za rok dosáhl dovoz do Evropy 32,4 milionů TEU, což je o 7 % méně než v roce 2021 a o 4 % méně než v roce 2019. Do posledního čtvrtletí přitom zaostávání za úrovní z konce roku 2021 dosáhlo 12 %.

Evropský vývoz v roce 2022 činil 29,1 milionů TEU – minus 7 % oproti roku 2021.

Dynamika asijského kontejnerového trhu je zjevně lepší než na klíčových trzích Západu: dovoz a vývoz v tomto geografickém segmentu trhu od června do září klesaly, ale již v posledním čtvrtletí začal hmatatelný nárůst v důsledku postupného rušení karanténních omezení v Číně. Obecně na konci roku činil objem vývozu 102 milionů TEU (-3 % oproti roku 2021), dovozu - 67 milionů TEU (-3 %).