Globální ekonomika bude horší, než se předpokládalo v říjnu

Mezinárodní měnový fond (MMF), který v říjnu snížil svůj odhad růstu globálního HDP v roce 2023 z 2,9 % na 2,7 %, uvedl, že by se toto číslo mohlo v budoucnu opět snížit.

Boje na Ukrajině, vyšší úrokové sazby ze strany regulátorů ve vyspělých zemích a dopad pandemie COVID-19 by mohly v roce 2023 vyvolat zpomalení růstu globálního HDP.

„Ukazatele ekonomického růstu v zemích G20 klesly na úroveň, která naznačuje jeho zpomalení. To platí pro vyspělé i rozvíjející se tržní ekonomiky, což zdůrazňuje globální povahu zpomalení,“ uvedl web MMF v analytické zprávě.

Specialisté fondu podotýkají, že země se stále musí snažit omezit růst inflace a pravděpodobně zpřísnit daňovou a rozpočtovou politiku.

Dne 4. listopadu generální ředitelka MMF Kristalina Georgieva uvedla, že globální HDP se bude každoročně snižovat o 1,5 % kvůli fragmentaci globálního obchodu. Ekonomické ztráty asijských zemí v důsledku rozhodujícího významu obchodu ve struktuře jejich ekonomik odhadla paní Georgieva na 3 % HDP.

Zhoršení platebního chování zákazníků

Více než polovina německých chemických, stavebních a dopravních společností očekává, že se platební chování jejich firemních zákazníků v roce 2023 zhorší. To je jeden z výsledků každoroční studie mezinárodní úvěrové pojišťovny Atradius.

Klíčovým problémem podle studie je, že pokud společnosti musí platit dodavatelům dříve, než přijmou platby od svých vlastních zákazníků, jejich finanční situace je vážně ohrožena.

Kvůli nejistotě napříč všemi sektory byly podniknuty kroky k zajištění včasnosti plateb. V chemickém průmyslu to zahrnovalo zkrácení dob splatnosti, odložení plateb dodavatelům a stejně jako v odvětví dopravy byly často nabízeny slevy za včasnou platbu.

Zdroje: trans.info, imf.org,