FedEx zmenšuje svůj park nákladních letadel kvůli snížení poptávky

Americká společnost expresního doručení pošty a nákladů FedEx Express bude pokračovat ve vyřazování nákladních letadel z provozu v běžném finančním roce. Ve srovnání z celkovou leteckou flotilou tvoří toto zmenšení poměrné malý podíl, ale tendence zůstavá nadále stabilní kvůli prognozovanému poklesu poptávky.

V průběhu IV. čtvrtletí finančního roku 2023, který skončil 31. kvetna, vyřadila společnost FedEx 18 letadel. Ve finančním roce 2024 plánuje společnost vyřadit z provozu dalších 29 letadel, z nichž devět bude odepsáno.

Dopravce disponuje v současné době flotilou 700 letounů, z nichž 407 jsou letadla na střední tratě a 293 letadel se využívají pro přepravu na krátkých tratích.