Evropský trh silniční dopravy překoná předpandemickou úroveň

V roce 2021 vzroste hodnota evropského trhu silniční dopravy o 8,6% ve srovnání s rokem 2020 a překročí předpandemickou úroveň o 2,2%, uvádí zpráva Transport Intelligence (TI).

Růst trhu bude vyšší, než se očekávalo

Podle TI se hodnota evropského trhu silniční dopravy odhaduje na 352,39 miliard eur – což je nárůst o 8,6% oproti roku 2020. To je mnohem více, než se předpokládalo na začátku letošního roku (4,7%).

Tento výsledek je důsledkem dynamického vývoje trhu v první polovině roku v důsledku oživení evropské ekonomiky po snížení v roce 2020. V prvních dvou čtvrtletích letošního roku vzrostl trh nákladní dopravy o 11,1% oproti stejnému období loňského roku.

Z nejsilnějších evropských ekonomik budou mít v roce 2021 nejvyšší roční růst Španělsko (11,3%) a Francie (9,5%). Ve srovnání s rokem 2019 se však největší růst očekává v Německu (2,6% oproti roku 2019) a ve Francii (1,4%).

Trhy v Itálii a Velké Británii se z pandemie stále nevzpamatovaly.

Sektor silniční dopravy ve východní Evropě se zotavuje rychleji. Nejvyšší růst ve srovnání s rokem 2020 byl zaznamenán v Rumunsku (12,7%), Polsku (11,1%) a Litvě (9,3%).

Jak probíhá obnova trhu

Hlavní hnací silou rozvoje trhu silniční dopravy v Evropě je růst průmyslu.

Očekává se, že nárůst mezinárodní silniční dopravy v Evropě v roce 2021 bude dynamičtější (11,8%) než rozvoj vnitrostátní přepravy (7,2%). Je tomu tak proto, že odvětví, která zaznamenala největší růst, tedy maloobchod a elektronický obchod, jsou více přeshraniční než například odvětví stavebnictví.

Omezující faktory rozvoje trhu silniční dopravy – nedostatek přepravních kapacit, nedostatek řidičů v celé Evropě a rostoucí ceny pohonných hmot.

Předpověď do roku 2025

Analytici TI očekávají, že evropský trh silniční dopravy poroste do roku 2025 tempem 4,3% ročně a za čtyři roky dosáhne ročního obratu 400 miliard eur.

Odborníci také říkají, že omezení, jako je přetížení přístavů a zpoždění dodávek, by se měla zmírnit přibližně v polovině roku 2023. To posune dynamiku hospodářského rozvoje evropských zemí a v důsledku toho i rozvoj služeb silniční dopravy.

Zdroj: TRANS.INFO