Dynamika peněžního růstu světového obchodu je 4krát více než fyzického

Světový obchod se zbožím loni vzrostl o 11 % na 24,9 bln. dolarů, což výrazně převyšuje jeho objem před pandemií (18,5 bln. dolarů v roce 2019), vyplývá z údajů WTO. Ve fyzickém objemu však dodávky vzrostly pouze o 2,7 % oproti nárůstu o 9,4 % v roce 2021. V prvním čtvrtletí roku 2023 se fyzický objem obchodu obecně snížil o 0,3 %. Takovou rozdílnou dynamiku lze vysvětlit prudkým nárůstem cen energií, obilí, hnojiv apod.

Hlavní změnou ve struktuře světového obchodu je snížení podílu průmyslového zboží a zvýšení dodávek surovin a paliv.

Podíl průmyslového zboží na celkovém obratu klesl na 63 % z 69 % v roce 2021, zatímco podíl paliv a těžebních produktů vzrostl na 21 %, tj. 5,16 bln. dolarů (ze 17 % v roce 2019). Podíl potravin na obchodu zůstal na úrovni 10 %.

Prudký nárůst cen surovin v loňském roce ovlivnil také dynamiku regionálního obchodu. V zemích SNS se tak obrat ve fyzických objemech snížil o 9,2 %, zatímco v peněžním vyjádření se zvýšil o 1,2 %. V ostatních regionech hodnotový růst obratu rovněž předstihl nárůst fyzického objemu dodávek. Největší rozdíl byl na Blízkém východě, kde došlo k nárůstu o 31 % v peněžním vyjádření a o 9,6 % ve fyzickém, v Severní Americe vzrostl objem obchodu o 5,1 % při růstu v peněžním vyjádření o 16,6 % a v Evropě o 11,8 % a 3,8 %.