Druhé místo na světě a první v Evropě z hlediska kriminální ztráty přepravovaného zboží – Německo

Nejnovější analýza trestné činnosti v oblasti obchodu se zbožím v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky, kterou provedla asociace pro bezpečnost dopravy TAPA, zjistila, že naprostá většina ztrát v dodavatelském řetězci se koncentruje v 10 zemích.

Navýšením policejních dat za rok se Jihoafrická republika dostala na první místo v tomto neslavném žebříčku. Od ledna 2021 do 30. června 2022 bylo hlášeno 2 670 incidentů, mezi nimiž dominovaly krádeže nákladních vozidel a přepadení vozů převážejících hotovost.

Německo je na druhém místě na světě a na prvním místě v Evropě s 2348 trestnými činy. K největšímu počtu incidentů došlo v Severním Porýní-Vestfálsku.

Na dalších místech se umístili:

– Velká Británie – 1573 případů

– Holandsko – 707 incidentů

– Španělsko – 704 incidentů

– Francie – 650 incidentů

– Rusko – 452 incidentů

– Itálie – 294 incidentů

– Belgie – 119 incidentů

– Dánsko - 116 incidentů.

Stojí za zmínku, že statistiky TAPA jsou založeny výhradně na oznámeních podaných členskými společnostmi. To znamená, že zobrazují pouze část krádeží, ke kterým dochází v Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

Zdroj : trans.info