Dovoz elektroniky z Číny, když dodavatel není prověřen a zákazník nemá zkušenosti (případ)

Logistický dodavatel, která ovládá široké kompetence, může vyvést produkty svých partnerů na světový trh.

Výrobní sféra v Číně se rychle rozvíjí. Počet podniků, jejichž produkty již konkurují globálním značkám, v zemi roste, ale dokud tyto výrobky nevstoupily na světový trh a nezískaly popularitu, jejich cena je mnohem nižší než široce reklamované obdobné výrobky. Aktivní podnikatelé hledají takové výrobce, aby používali jejich zboží pro své potřeby, další prodej na trhu nebo výrobu vlastní hotové produkce.

„Za mořem jalovice stojí groš...“

Přitom často vzniká problém: čínský výrobce, který pracuje pouze na domácím trhu, nemá možnost exportovat: nemá vývozní licenci, postrádají potřebné zákazníkovi a přepravci certifikáty na výrobky, obal nesplňuje požadavky na přepravu, atd. Pro zahraniční odběratele situace vypadá stejně jako v ruském přísloví: „Za mořem jalovice stojí groš, ale přeprava – rubl“. Nejde jenom o peníze, ale také o velké náklady na pracovní síly na překonání všech překážek, stejně jako o rizika, která vznikají při budování nových partnerských vztahů a logistických řetězců.

Jako výsledek, někdo jednoduše odmítá „levnou jalovici“, někdo platí „rubl“, a někdo dokáže snížit výdaje z „rublu“ na „půl rublu“. Zde hrají klíčovou roli kompetence logistického dodavatele.

Níže uvádíme příklad řešení podobného problému odborníky skupiny společností TELS s radami odborníka – vedoucího oddělení železniční přepravy TELS Andreje Lisovského.

Případ: přeprava LED panelů z Číny železniční dopravou

Úkol. Klient se obrátil na skupinu TELS s potřebou importovat velké množství LED panelů z Číny do Běloruské republiky.

Podmínky:

  • dodavatel v Číně není vývozcem: nemá vývozní licenci, požadované certifikáty, neví, jak připravovat vývozní doklady pro své výrobky;

  • zákazník nemá zkušenosti s dovozem z Číny;

  • náklad je křehký a drahý.

Лисовский.jpgAndrej Lisovský: „Tato objednávka vynikala tím, že zákazník neměl žádné zkušenosti s dodávkami z Číny do Běloruska. Přitom produkce je docela drahá, asi 370 tisíc dolarů: dva kontejnery s LED obrazovkami pro umístění LED osvětlení v obchodním centru. Vzhledem k tomu, že odesílatel zboží nebyl ověřeným kontrahentem a zákazník podobný náklad dovážel poprvé, navrhl, abychom celou přepravu převzali „na klíč“.

Schéma dovozu – logistické a právní

Variantu dodávky s použitím letecké dopravy zákazník vyloučil kvůli vysokým nákladům, také z hlediska lhůty a rizik mu nevyhovovala mořská přeprava. Optimálním řešením bylo dodání po železnici.

Andrej Lisovský: „Železniční doprava z Číny je 1,5–2krát dražší než mořská, ale pokud je cena zboží a smlouvy velká, podíl logistických nákladů ve výrobní ceně se zvětšuje minimálně. Rychlost přepravy se přitom zvyšuje přibližně dvakrát. A zachovalost nákladu je lepší při převravě po železnici, než po moři: kromě nepředvídaného zpoždění se může kontejnerová loď dostat do bouře, náklad z něj může spadnout – takové incidenty se stávají docela často. Vykolejení vlaku z kolejnic je extrémně vzácné.“

Pro zjednodušení řešení problému pro zákazníka a minimalizaci jeho účasti v organizačních procesech, společnost TELS provedla tuto přepravu na základě vlastní smlouvy s železnicí a působila jako příjemce nákladu na stanici.

Andrej Lisovský: „Při organizaci dopravy po železnici můžeme jednat jako odesílatel nebo příjemce nákladu. Jaké jsou výhody tohoto pro zákazníka? Nepotřebuje podepisovat smlouvu s železnicí a organizačně se účastnit přepravního procesu (podepisovat řadu dokumentů, platit doprovodné náklady, přijímat náklad na železniční stanici), náklad je dodáván přímo na jeho sklad.“

Problém absence vývozní licence u čínského výrobce byl vyřešen s pomocí podniku-agenta TELS v Číně, který měl takovou licenci a jednal jako odesílatel nákladu.

Shromáždění dokumentů a certifikace

Andrej Lisovský: „Obvykle dokumenty – faktury, packing list, osvědčení o původu zboží atd. – jsou připravovány odesílatelem, někdy mu pomáhá zákazník, nikoli však dopravní společnost. Tentokrát to ani dodavatel, ani zákazník nebyli schopni udělat. Osvědčení o původu zboží a téměř všechny ostatní dokumenty jsme si vyřídili sami: něco ve formě šablon, které odesilatel vyplnil a podepsal, některé dokumenty byly pro zákazníka a dodavatele připraveny hned k podpisu.“

Nakládka zboží

Klient byl velmi znepokojen otázkou bezpečnosti nákladu: zboží bylo křehké a byla zpochybněna schopnost dodavatele zajistit vysokou kvalitu nákladky a bezpečné upevnění nákladu v kontejneru. Zákazník požádal TELS, aby sami organizovali nakládku zboží.

Andrej Lisovský: „Vypočítali jsme takovou možnost: doručit zboží do skladu našeho agenta v Číně a tam zabalit do kontejnerů. Operace se však ukázala jako neopodstatněně drahá. Klientovi jsme nabídli další možnost: balení zboží na skladu odesílatele pod přímým dohledem našeho inspektora.

Číňané v zásadě umějí zboží zabalit. (Často dochází k tomu, že když ruští celníci vyloží zboží ke kontrole, tak kompaktně ho naložit zpátky již nejde.) Ujistili jsme zákazníka, že zajistíme kvalitu nakládky, bude zboží dodáno na místo bez jakéhokoliv poškození. Z místa nakládky dostal klient podrobný fotoreport.“

Фото с выгрузки.jpgVýsledek

Klient obdržel svůj náklad včas a bez poškození.

V důsledku přepravy:

  • výrobce v Číně dosáhl nové úrovně – stal se vývozcem;

  • dovozce v Běloruské republice s pomocí logistického dodavatele vyvinul kompetence v segmentu zahraničních obchodních vztahů s ČLR.

Tento případ byl žárným příkladem toho, jak logistický dodavatel nejen převzal na sebe funkci přepravce, ale také se stal plnoprávným partnerem ve vývoji komerčního úspěchu dvou podniků a přispěl k růstu světového obchodu.