Dopravní průmysl Evropské unie klesl, ale jsou prognózy, které vzbuzují naděje

V roce 2023 klesla hodnota evropské silniční nákladní dopravy o 0,4 % v stalých cenách (a o 4,1 % v nominálních cenách) na 448,65 miliardy eur oproti předchozímu roku.

V evropské dopravě tvoří největší podíl na trhu vnitrostátní doprava. Jeho hodnota dosáhla 310,1miliardy eur, což znamená pokles o 0,3 % v reálném vyjádření a 4 procenta v nominálním vyjádření.

Přeshraniční doprava klesla ještě více, jmenovitě o 0,6 procenta v reálném vyjádření a o 4,4 % v nominálním vyjádření, na 138,5 miliardy eur.

Transport Intelligence předpovídá, že evropský trh silniční dopravy v roce 2024 vzroste v reálném vyjádření o 1,7 % na 456,1 miliardy eur. Očekává se, že vnitrostátní doprava v evropských zemích vzroste nepatrně – o 1,1 % na 313,5 miliardy eur. Mezinárodní přeprava by se měla rozvíjet dynamičtěji. Zde se očekává nárúst o 2,9 % na 142,6 miliardy eur.

V následujících letech, až do roku 2027, bude růst trhu nákladní dopravy pravděpodobně dynamičtější, ale o nějakém boomu nemůže být ani reč. Analytici Transport Intelligence prognózují, že v období let 2023 až 2027 budou průměrná roční tempa růstu činit 1,7 %. Očekává se, že do konce pětiletého období dosáhne hodnota evropského dopravního trhu 490,85 miliardy eur.

Zdroj: trans.info